andrea4211
09.03.10,12:22
Ahojte! Dnes mi dal sef fakturu z 13.1.2010-DVDD. Mozem uplatnit odpocet DPH za februar? Ak ano, aky datum vzniku DP dam? Nevytkne mi to danovy urad?
Prosim poradte, dakujem.
Tamila
09.03.10,12:29
Môžeš uplatniť odpočet vo februári, môžeš aj do konca roka.
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
encik
09.03.10,13:31
Prečítaj si §51 ods. 2 - od 1. apríla 2009 došlo k zmene, máš to tam pekne vysvetlené
Božena
16.04.10,09:28
A čo s faktúrou vyhotovenou 16.12.2009, ktorú sme po urgencií obdržali až 22.03.2010. Kedy uplatniť odpočet DPH?
Tweety
16.04.10,09:29
A čo s faktúrou vyhotovenou 16.12.2009, ktorú sme po urgencií obdržali až 22.03.2010. Kedy uplatniť odpočet DPH?
V marci.
psps
05.10.10,09:50
Ja som dnes dostala faktúru na nedoplatok plynu za obdobie 1-6/2009. Faktúra je vystavená 10.5.2010, dátum dodania je tiež 10.5.2010 a faktúra prišla 5.10.2010. Čo s takouto faktúrov. Kedy uplatniť DPH a ako ju správne zaúčtovať, keď sú to náklady minuloročné?
babi2
05.10.10,09:53
Ja som dnes dostala faktúru na nedoplatok plynu za obdobie 1-6/2009. Faktúra je vystavená 10.5.2010, dátum dodania je tiež 10.5.2010 a faktúra prišla 5.10.2010. Čo s takouto faktúrov. Kedy uplatniť DPH a ako ju správne zaúčtovať, keď sú to náklady minuloročné?
DPH je možné uplatniť do konca t.r., do nákladu to môže ísť v tomto roku
Zákon o DPH
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Zákon o dani z príjmu
§ 17
Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.