Katka0208
09.03.10,12:28
Dobrý deň, veľmi veľmi vás prosím o radu. Ak má szčo v ŽL uvedenú iba jednu činnosť na vykonávanie ohlasovacej živnosti, ktorou je MIEŠANIE AUTOLAKOV, môže si fakturovať predaj tovaru, ktorý súvisí s lakmi, ako napr. tmely, farby, odmerky a podobne veci? Ide mi len o to, ze tam ma uvedené iba to miešanie, či by nemal mať v ŽL uvedený i PREDAJ ??? Ďakujem ....
Ice dive
09.03.10,12:34
podľa mňa by tam mal mať ešte uvedené ŽL aj predmet činnosti:

"Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)"

podľa predmetu, ktorý tam má uvedený by mohol len autolaky miešať... t.j. klienti by si doniesli farbu on namieša a za namiešanie si môže faktúrovať... nemôže si napr. kúpiť vo veľkom namiešať a predávať v malom...
Katka0208
09.03.10,12:37
áno, presne tento predmet činnosti som mala na mysli, len som si nemohla presne narýchlo spomenúť :), takže presne to si myslím aj ja, že by to tam mal mať ..... takže čo teraz? povedať mu nech si to dá dodatočne doplniť, že? minulý rok už neriešim, lebo je to už zbytočné, predával aj keď nemohol. tak nech si to obháji....
Zita5
09.03.10,13:28
Dobrý deň, veľmi veľmi vás prosím o radu. Ak má szčo v ŽL uvedenú iba jednu činnosť na vykonávanie ohlasovacej živnosti, ktorou je MIEŠANIE AUTOLAKOV, môže si fakturovať predaj tovaru, ktorý súvisí s lakmi, ako napr. tmely, farby, odmerky a podobne veci? Ide mi len o to, ze tam ma uvedené iba to miešanie, či by nemal mať v ŽL uvedený i PREDAJ ??? Ďakujem ....

To miešanie neviem či môžem považovať za výrobu ale v živnostenskom zákone sa uvádza :


HLAVA III
VÝROBNÉ ŽIVNOSTI

§ 42
Rozsah oprávnenia
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16919-zivnostensky-zakon-od-1-1-2009-a.html#hore)

(1) Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia

a) vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu,
b) zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu,
c) predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti.

(2) Podnikateľ má ďalej právo:

a) nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva,
b) vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába,
c) prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,
d) vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.

(3) Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľa odseku 2 písm. a) a c) možno vykonávať len v rozsahu, pri ktorom zostane zachovaná povaha výrobnej živnosti.