Viera25
09.03.10,13:04
Príspevok do fondu nezamestnanosti sa tiež považuje za poistné, ktoré je možné odrátať od príjmov, pri uplatnení si výdavkov percentom?