Viera25
09.03.10,12:04
Príspevok do fondu nezamestnanosti sa tiež považuje za poistné, ktoré je možné odrátať od príjmov, pri uplatnení si výdavkov percentom?