mio71
09.03.10,13:51
Prosím o zodpovedanie otázky:
Od 1.8.2009 začal podnikať, do 31.7.2OO9 bol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie /poberal dávky v nezamestnanosti/. Tento príjem z úradu práce sa podla mna nezahrna do príjmu, je to tak?
Obdržal štátny príspevok na zariadenie prevádzkovania F-43.39. Tento príspevok podla mna ide do príjmu zdanitelneho. Može z tohoto príspevku kúpiť aj ochranné pomocky a kalkulačku, i ked to nie je priamo k uvedenému F=43.39? Celý príspevok nevyčerpal v roku 2OO9, nakoľko má lehotu stanovenú v dohode do dvoch rokov.
Ďakujem
hanelie
09.03.10,14:02
dávky v nezamestnanosti nevstupujú do prijmu szčo,
robíš JÚ alebo paušálne výdavky / súvis s učtovaním dotácie
mio71
09.03.10,14:16
Robím v JÚ.
hanelie
09.03.10,14:38
v JÚ sa príspevok rozčleňuje :
celok : VNZD
ID .....POZD vo výške preukázateľných výdavkovv zdaňovacom období
výdavky ....VOZD
mio71
09.03.10,15:43
Ďakujem