majkabš
09.03.10,14:31
Prosím Vás ako mám postupovať, ak sme neuhradenú pohľadávku dali na súd v roku 2009, zaplatili sme súdny poplatok, právne zastúpenie...Súd rozhodol, že nám dlžník má zaplatiť istinu, úroky z omeškania, súdny poplatok, právne zastúpenie. Keďže nezaplatil, dali sme ho na exekúciu.
Súdny poplatok, ako aj právne zastúpenie som si zaúčtovala na nákladové účty. Ale mám účtovať aj o tom že súd rozhodol, aby nám tieto náklady zaplatil dlžník?
majkabš
09.03.10,14:36
Nikto neporadí???
azla
09.03.10,14:57
OdpoveĎ nájdeš v príspevku:

http://www.porada.sk/851891-post5.html