skrolanko
09.03.10,15:00
Ahojte,
ako mám postupovať, keď zamestnankyňa sa vracia späť do práce z rodičovskéj dovolenky (nastupuje skôr, dieťa nemá ešte 6 rokov) a neviem kde všade ju mám prihlásiť... sociálna poisťovňa, zdravotná... a hlavne v akom termíne.
Ďakujem
skrolanko
09.03.10,15:08
Opravujem - dieťa nemá 3 roky
skrolanko
09.03.10,15:30
Poraďte...
Ingrid Ondruskova
09.03.10,16:22
...áno...na sociálku a zdravotku, v termíne-čím skôr-tým lepšie.
Ale tuším platí lehota do 8 dní od nástupu.
skrolanko
09.03.10,16:25
a čo mám dať na sociálku - koniec prerušenia RD
brčko
09.03.10,16:27
do SP na RLFO
1. prerušenie - ukončenie prerušenia
2. zmenu - ukončenie RD
skrolanko
09.03.10,16:30
a stačí to do 8 dní od nástupu? a čo so zdravotným...
brčko
09.03.10,16:31
áno do 8dní aj v SP aj v ZP.
v ZP ukončenie poberania RP.
skrolanko
09.03.10,16:34
Ďakujem, a zamestnankyňa sa nepotrebuje niekde odhlásiť, keď dieťa nemá ešte 3 roky (napr.UPSVaR) ?
brčko
09.03.10,16:40
Ďakujem, a zamestnankyňa sa nepotrebuje niekde odhlásiť, keď dieťa nemá ešte 3 roky (napr.UPSVaR) ?

nahlásiť na UPSVaR, že začína pracovať na PP a kto sa o dieťa bude starať. To platí, ak začala poberať RP pred 1.1.2009 a nepožiadala o zvýšený RP. V takom prípade bude nadalej poberať RP aj popri práci, ak dieťa nejde do škôlky.

Ak však niečo z toho neplatí, tak oznámi začiatok zárobkovej činnosti a odboerú jej nárok na RP. Bude mať nárok na príspevok na starostlivost o dieťa a "možno" na príspevok pre rodiča.

Tiež si musí dať odhlášku v SP do 8dní od nástupu do práce. Nemôže byť dôch. poistená štátom počas vykonávania PP a v čase kedy už nesplna podmienku riadnej starostlivosti o dieťa.
skrolanko
09.03.10,16:42
Nestačí, keď to v sociál.poisť. oznámi zamestnávateľ?
brčko
09.03.10,16:59
mamičky čo nastupovali na MD po 31.7.2006 (ak dieťa nemá 3roky, tak to je aj jej prípad) si museli SAME dávať prihlášku na SP podla trvalého pobytu (t.j. nie v SP zamestnávatela) ak chceli byť počas RD dôch.poistené. Ak si nepodala prihlášku, tak ani odhlášku dávať nemusí, no znamená to, že nebola ani dôch.poistená.

zamestnávatel zase oznámi svoje povinnosti za mamičku ako "zamestnanca na PP", ale nerobí prihlášky, zmeny a odhlášky za "osobu riadne sa starajúcu o dieťa do 6rokov", ktorá je z tohto titulu dôch.poistená štátom. Za to si už zodpovedá sama mamička.
skrolanko
09.03.10,19:35
Veľmi pekne ďakujem za odpovede...