Lucia Lafkova
09.03.10,18:24
Mám veľký problém, už som podala daň. priznanie B a asi som urobila chybu ohľadom daň. bonusu.
Mala som klienta kt. robil od 01.01.2009 do 31.08.2009 u zamestnávateľa a za celé to obdobie si uplatnil daň. bonus na 1 vyživované dieťa, potom bol od 01.09.2009 do 31.10.2009 bol SZČO ale nemal za to obdobie žiaden príjem a potom od 01.11.2009 do 31.12.2009 bol na úrade práce. Ja som mu za obdobie od 01.09.2009 do 31.12.2009 dodatočne v daň. priznaní dopočítala daň. bonus na 1 vyživ.dieťa vo výške 80.00 eur a teraz si myslím, že som to urobila asi zle. Prosím poradte mi ako ďalej?
Tweety
09.03.10,18:31
Mám veľký problém, už som podala daň. priznanie B a asi som urobila chybu ohľadom daň. bonusu.
Mala som klienta kt. robil od 01.01.2009 do 31.08.2009 u zamestnávateľa a za celé to obdobie si uplatnil daň. bonus na 1 vyživované dieťa, potom bol od 01.09.2009 do 31.10.2009 bol SZČO ale nemal za to obdobie žiaden príjem a potom od 01.11.2009 do 31.12.2009 bol na úrade práce. Ja som mu za obdobie od 01.09.2009 do 31.12.2009 dodatočne v daň. priznaní dopočítala daň. bonus na 1 vyživ.dieťa vo výške 80.00 eur a teraz si myslím, že som to urobila asi zle. Prosím poradte mi ako ďalej?
Ešte stále môžeš podať opravné DP.
Lucia Lafkova
09.03.10,19:39
takže vôbec nemá nárok na ten dodatočný daňový bonus ani za to obdobie keď bol na úrade práce?
veronikasad
09.03.10,20:32
takže vôbec nemá nárok na ten dodatočný daňový bonus ani za to obdobie keď bol na úrade práce?
uveď prosím výšku príjmu od zamestnávatela
Lucia Lafkova
09.03.10,21:14
Výška príjmu od zamestnávateľa bola 7966,50 eur od 01.01.09 - do 31.08.09.
Anik
09.03.10,21:17
postačuje výška príjmu 1773 eur takže má nárok na DB za celý rok
Lucia Lafkova
09.03.10,21:25
chcem si to iba uceliť : zamestnávateľ mu vyplácal DB od 01.01.2009 do 31.08.2009 jeho príjem bol 7966,50 eur, potom bol od 01.09.09 - do 31.10.09 ako SZČO ale nedosiahol žiaden príjem z podnikania a dokonca roka bol na úrade práce, takže ak som správne pochopila môže si dodatočne uplatniť nárok na zbytok toho daňového bonusu t.j. 80,00 eur.
Lucia Lafkova
09.03.10,21:38
Tak teraz neviem či má nárok na ten dodatočný daň.bonus alebo mám robiť opravné?
Xanti
09.03.10,21:40
Tak teraz neviem či má nárok na ten dodatočný daň.bonus alebo mám robiť opravné?
Ved ti napísali, že má nárok na DB za celý rok aj za tie 4 mesiace kedy bol bez príjmu lebo celoročný príjem bol vyšší ako 1773 eur.
Anik
09.03.10,21:40
máš to v pohode má nárok na ten bonus tých 80 Eur , ktoré si vypočítala
Lucia Lafkova
09.03.10,21:44
Tak fajn:)
janka01
10.03.10,07:09
Dobrééé ránko.

prosím Vás chcem sa uistiť, SZČO má nárok na DB len ak bude mať čistý príjem väčší ako 1773 Eur?
Ak je menší tak nemá nárok?
Ďakujem
jeso
10.03.10,07:12
ano prijem SZČO musí byť väčší ako 1773 Eur a musí vykázať kladný základ dane !!!
Timka1
10.03.10,07:20
Dobrééé ránko.

prosím Vás chcem sa uistiť, SZČO má nárok na DB len ak bude mať čistý príjem väčší ako 1773 Eur?
Ak je menší tak nemá nárok?
Ďakujem

presne tak ako napísal jeso, len doplním pod kladný základ dane sa rozumie aspoň 1,0 € a tým pádom už budete mať nárok na bonus, ale tá podmienka 1773,0 príjmu musí byť splnená


§ 33
Daňový bonus

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 19, 32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti 57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.....
jeso
10.03.10,07:20
-najskôr od 1/2009-7/09 úrad práce potom od 8/09 -SZČO

so živnosti príjem 250 Eur , ale kedže dostala dotáciu a tú aj preinvestovala v sume 1875 Eur zahrnula ju do príjmov - celkový príjem je 2 125 Eur

má nárok na DB
ved ked sa príjem z dotácie zahrna do príjmu na posúdenie povinnosti platenia odvodov do SP , mal by zahrnat a posudzovať aj na vyplatu DB
uvažujem správne ?
Xanti
10.03.10,16:58
-najskôr od 1/2009-7/09 úrad práce potom od 8/09 -SZČO

so živnosti príjem 250 Eur , ale kedže dostala dotáciu a tú aj preinvestovala v sume 1875 Eur zahrnula ju do príjmov - celkový príjem je 2 125 Eur

má nárok na DB
ved ked sa príjem z dotácie zahrna do príjmu na posúdenie povinnosti platenia odvodov do SP , mal by zahrnat a posudzovať aj na vyplatu DB
uvažujem správne ?
Ano má nárok na DB, uvažuješ správne.
zmurko
10.03.10,19:03
Mam podobny problem SZCO ma osvojene dieta v starostlivosti s manzelkou moze si uplatnit danovy bonus na dieta
Manzelka je nezamestnana a nema vlastne prijmy
Jeho prijem bol 1980 eur
Pomozte dakujem
Timka1
10.03.10,19:08
Mam podobny problem SZCO ma osvojene dieta v starostlivosti s manzelkou moze si uplatnit danovy bonus na dieta
Manzelka je nezamestnana a nema vlastne prijmy
Jeho prijem bol 1980 eur
Pomozte dakujem

áno, čítaj § Daňový bonus 33 ZoDP

(2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125) ....
zmurko
10.03.10,19:22
Dakujem len som si nebola 100% ista
Pomohlo vdaka
Evanka
10.03.10,19:38
chcem si to iba uceliť : zamestnávateľ mu vyplácal DB od 01.01.2009 do 31.08.2009 jeho príjem bol 7966,50 eur, potom bol od 01.09.09 - do 31.10.09 ako SZČO ale nedosiahol žiaden príjem z podnikania a dokonca roka bol na úrade práce, takže ak som správne pochopila môže si dodatočne uplatniť nárok na zbytok toho daňového bonusu t.j. 80,00 eur.
Pre uplatnenie daňového bonusu sa posudzuje príjem za celý rok, nie iba za jednotlôivé mesiace. Teda z titulu príjmu má nárok na daňový bonus za celý rok, ak sú splnené ostatné podmienky...
dareckova
10.03.10,20:29
mám podnikateľa, ktorý 1. a 2. mesiac 2009 bol zamestnancom a zarobil 661 eur, poistné bolo 88 eur. Potom od 1.10.2009 si založil živnosť, na ktorú mal hrubý príjem 1795,98 eur. Má nárok na daňový bonus za celý rok. Zamestnávateľ mu vyplatil za tie dva mesiace a keď som mu chcela uplatniť bonus na zvyšné mesiace, tak v programe alfa mi nejde do riadku 106 dopísať suma daňového bonusu, keď daň vyšla 0. Vie mi niekto poradiť prečo?:mad:
Evanka
10.03.10,22:10
mám podnikateľa, ktorý 1. a 2. mesiac 2009 bol zamestnancom a zarobil 661 eur, poistné bolo 88 eur. Potom od 1.10.2009 si založil živnosť, na ktorú mal hrubý príjem 1795,98 eur. Má nárok na daňový bonus za celý rok. Zamestnávateľ mu vyplatil za tie dva mesiace a keď som mu chcela uplatniť bonus na zvyšné mesiace, tak v programe alfa mi nejde do riadku 106 dopísať suma daňového bonusu, keď daň vyšla 0. Vie mi niekto poradiť prečo?:mad:

V zmysle § 33 ods.1 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, jednou z podmienok na uplatnenie nároku na daňový bonus je, aby daňovník mal za celé zdaňovacie obdobie (tj. za celý rok) zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. V roku 2009 je to suma 1773 €
...alebo aby mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 zákona aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 (1773 €).

Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti za rok 2009 je 661 €. Je to menej ako 1773 €. Podmienka nároku nie je splnená.

Pokračujeme však ďalej
... alebo
Z podnikania je príjem vyšší ako 1773 €, teda podmienka pre DB je splnená.
Ešte je nutné, aby vykázal daňovník z podnikania základ dane. Ak je splnená aj táto podmienka, má daňovník nárok na DB za celý rok.