Ďuri Z
09.03.10,20:23
Dobrý deň, sesta si urobila kurz kaderníčky, založila živnosť - môže si uplatniť 60% výdavky?
Anik
09.03.10,20:34
ak bude len predávať svoje služby tak áno, nesmie predávať žiaden tovar - šampony, laky
Ďuri Z
09.03.10,20:36
Ďakujem