korkoran
09.03.10,21:42
Invalidný dôchodca má príjem z uverejnenia vtipov v novinách, ma s nimi spisanú zmluvu o vytvorení diela. Nemá živnosť, z príjmu mu stiahli zražkovú daň aké ma použiť tlačivo A alebo B. Nemá ani dohodu o vykonaní práce. Ďakujem
Aknazuz
09.03.10,21:52
ja by som zvolila typ B, príjem podľa mňa patrí do §6 a písm. zistím zajtra. Stačí zajtra?
korkoran
09.03.10,21:54
Veľmi ďakujem stačí na zajtra
jacekova
09.03.10,22:00
Invalidný dôchodca má príjem z uverejnenia vtipov v novinách, ma s nimi spisanú zmluvu o vytvorení diela. Nemá živnosť, z príjmu mu stiahli zražkovú daň aké ma použiť tlačivo A alebo B. Nemá ani dohodu o vykonaní práce. Ďakujem

Podľa mňa ide o príležitostný príjem a tam je dôležité posúdiť obsah zmluvy a poriadne ju naštudovať:

Ak uvedená činnosť nesie znaky závislej činnosti, príjem sa posudzuje a zdaňuje ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.
Za závislú činnosť možno považovať činnosť, kedy:
- príjemca odmeny vykonáva činnosť na základe pokynov a príkazov platiteľa odmeny,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť pomocou prostriedkov vo vlastníctve platiteľa odmeny (napríklad PC a programové vybavenie),
- príjemca odmeny vykonáva činnosť v priestoroch platiteľa.


Naopak za závislú činnosť sa nepovažuje činnosť kedy napríklad:
- príjemca odmeny vykonáva činnosť samostatne, bez toho aby mu platiteľ odmeny určoval postup jeho práce, dával mu pokyny pri práci a pod.,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť s pomocou vlastných pracovných prostriedkov - vlastného PC,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť vo vlastných priestoroch.

Keďže píše vtipy do novín, tak si myslím, že to nie je závislá činnosť, takže to nebude §5 a urobila by som DP typ B, §8.
jacekova
09.03.10,22:01
ešte by som priložila stanovisko DRSR
jeso
09.03.10,22:15
Podľa mňa ide o príležitostný príjem a tam je dôležité posúdiť obsah zmluvy a poriadne ju naštudovať:

Ak uvedená činnosť nesie znaky závislej činnosti, príjem sa posudzuje a zdaňuje ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.
Za závislú činnosť možno považovať činnosť, kedy:
- príjemca odmeny vykonáva činnosť na základe pokynov a príkazov platiteľa odmeny,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť pomocou prostriedkov vo vlastníctve platiteľa odmeny (napríklad PC a programové vybavenie),
- príjemca odmeny vykonáva činnosť v priestoroch platiteľa.


Naopak za závislú činnosť sa nepovažuje činnosť kedy napríklad:
- príjemca odmeny vykonáva činnosť samostatne, bez toho aby mu platiteľ odmeny určoval postup jeho práce, dával mu pokyny pri práci a pod.,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť s pomocou vlastných pracovných prostriedkov - vlastného PC,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť vo vlastných priestoroch.

Keďže píše vtipy do novín, tak si myslím, že to nie je závislá činnosť, takže to nebude §5 a urobila by som DP typ B.


dôchodca maluje podnikatelovi obchodné priestory na základe príkaznej zmluvy / farbu ... si prinesie dôchodca /- dá sa to považovať za závislú činnosť ?
jacekova
10.03.10,06:26
dôchodca maluje podnikatelovi obchodné priestory na základe príkaznej zmluvy / farbu ... si prinesie dôchodca /- dá sa to považovať za závislú činnosť ?


Keď je to v zmysle príkaznej zmluvy, mala by byť zmluva naformulovaná tak, aby "nepôsobila" ako závislá činnosť.

Niečo v tomto zmysle:
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo vo svojom mene, na svoju zodpovednosť, samostatne bez pokynov objednávateľa, na svoje náklady, so svojimi vlastnými pracovnými nástrojmi a materiálmi, pričom pri vykonávaní činnosti nie je stanovený pracovný čas.
jeso
10.03.10,07:10
dakujem za odpoved,
zmluvu mám formulovanú podobne...
korkoran
10.03.10,07:24
Zmluvu o dielo má formulovanú : Autor sa zaväzuje, že uverejnené príspevky sú jeho vlastným dielom a neponúkne ich inému vydavateľovi za účelom vydania. V prípade použitia kresby iného autora , je právne zodpovedný sám autor. Autor vytvorí pre ojednávateľa podľa potreby v elektronickej podobe krížovky . Áno robí ich na vlastnom počítači. Takže vyplním tlačivo B §8 riadok 11 iné?
jacekova
10.03.10,08:39
Pre správne posúdenie príjmu, ktorý fyzickej osobe plynie na základe príkaznej zmluvy alebo zmluvy o dielo je nevyhnutné správne určenie druhu príjmu. Až keď takýto príjem daňovníka nie je príjmom podľa § 5 až § 7 zákona o dani z príjmov, zaradí tento príjem daňovník medzi ostatné príjmy v § 8 tohto zákona. Za príjem z príležitostných činností nemožno však považovať príjem, ktorý bol zmluvne dohodnutý ako v tomto prípade alebo príjem z činnosti, ktorá bola vykonávaná na základe pokynov a príkazov platiteľa príjmu. Medzi príjmy z príležitostných činností možno zaradiť príjem, ktorý plynie fyzickej osobe ak napr. sama bez príkazu inej osoby vykoná zber zberných surovín ako je železo, papier a pod. a odovzdá tieto suroviny do zberu surovín a dosiahne príjem, prípadne obdobnej príležitostnej činnosti.
korkoran
10.03.10,08:59
Ďakujem veľmi ste mi pomohli,som samouk zas viem niečo nové vďaka Vám.
Jana Motyčková
10.03.10,09:26
Invalidný dôchodca má príjem z uverejnenia vtipov v novinách, ma s nimi spisanú zmluvu o vytvorení diela. Nemá živnosť, z príjmu mu stiahli zražkovú daň aké ma použiť tlačivo A alebo B. Nemá ani dohodu o vykonaní práce. Ďakujem
V tomto prípade - na základe tejto informácie (zrazili zrážkovú daň) a informácie o obsahu zmluvy (zmluva s autorom) nejde o príležitostný príjem podľa §8 ale ide o zmluvu na základe autorského zákona, a keďže ide o príspevky do novín a časopisov - z nich sa zráža zrážková daň.
Ak si tento príjem chce uplatniť v DP (asi kôli nezdaniteľnej časti), tak tento príjem uvedie do §6 ods.2 písm. a).
Upozorňujem ale, že ak tento príjem zahrnie do DP (zmení zrážkovú daň na preddavkovú), potom je tento príjem aj predmetom rzzp. Ak hrubý príjem bol vyšší ako 2292,84 € za rok, musí robiť rzzp a zaplatí z tohoto prijmu 7% zdravotné poistenie (7% lebo je invalidný). (Predpokladám, že zamestanný nie je).
Ak by ten príjem bol vyšší ako 2292,84 cca do 8170 je ešte stále možnosť ako z tohto príjmu ZP neplatiť a zároveň si ho uplatniť v DP - ak treba, pýtajte sa ďalej.