pefu
09.03.10,21:43
Zamestnankyni bolo vyhotovené RZD a už aj vrátený preplatok (napr. zo zvýšenej nezd. časti 2009). Neskôr prišla na to, že jej manžel - SZČO - má nízky príjem, cca 1 500 EUR. Teda môže si uplatniť nezdaniteľnú časť aj na neho a zinkasovať preplatok. Môže jej mzdová účtovníčka vyhotoviť RZD opravné, alebo je lepšie, resp. je to možné, podať DP, ako opravné (§ 32 ods 9 zákona o DzP), aj keď už jeden preplatok z vyúčtovania dostala?
jacekova
09.03.10,21:47
účtovníčka jej nemá prečo robiť opravné RZD.

treba len podať opravné daňové priznanie (RZD bude prílohou) a uplatníte si Nč na manžela.
lu_lu
11.03.10,14:00
Je rovnaký postup aj v prípade, že manželovi spravil zamestnávateľ RZD, preplatok dane bude uhradený v najbližších dňoch, avšak teraz sa zistilo, že manželka odpočítala od jej vlastného príjmu aj poistné uhradené v januári 2010, tj. manžel uplatníl vyšší odpočet ZD ako mohol. Má podať opravné daňové priznanie? Ak tak učiní do 31.3.2010, je za to sankcia? Ďakujem za odpoveď.
nikula
12.03.10,13:00
Ja mám tiež taký prípad, zabudlo sa na dôchodkové sporenie a RZD sa už urobilo. Teraz, akým spôsobom urobím opravné. Všetky sumy nasadím ako boli (Základ dane, NZD, zrazenú daň), len doplním DDS k odpočítateľným. Bude sa niekde uvádzam ten rozdiel medzi RZD urobeným a opravným?
nikula
14.03.10,09:47
Poraďte mi???
Zoltán Kovács
14.03.10,09:50
Ja mám tiež taký prípad, zabudlo sa na dôchodkové sporenie a RZD sa už urobilo. Teraz, akým spôsobom urobím opravné. Všetky sumy nasadím ako boli (Základ dane, NZD, zrazenú daň), len doplním DDS k odpočítateľným. Bude sa niekde uvádzam ten rozdiel medzi RZD urobeným a opravným?

Zamestnanec má podať DP typ A. Ty ako zamestnávateľ nemáš prečo opravovať RZD, ak zamestnanec nedodal kompletné podklady (zabudol na DDS).