Adri1973
10.03.10,10:27
Dobrý deň!

Ak externá študentka VŠ mala za rok 2009 príjem cca 1 000 Eur na základe mandátnej zmluvy /jedná sa o poisťovníctvo/, tak nemusí podať daňové priznanie? Iný príjem nemala.
Adri1973
10.03.10,16:38
Nikto mi neporadí???
ekonom99
10.03.10,16:59
podľa §32 ZDP je povinnosť podať daň.priznanie, ak zdaniteľné príjmy presiahli čiastku 2012,85 EUR.
Ak ale z príjmu 1000 EUR boli zrazené preddavky, podaním daň.priznania si môžeš pýtať zarzenú daň naspäť.
Adri1973
11.03.10,10:47
Preddavky neboli zrazené, takže nemusí podať DP a ani zúčtovanie ZP?
Ďakujem za odpoveď!
martina2006
14.03.10,19:20
Prosím vás, ak má lekár príjmy ako zamestnanec zo závislej činnosti + príjem na základe mandátnej zmluvy, musí podať DP B,
podľa ktorého paragrafu zdaní príjmy z mandátnej zmluvy
6 ods.2 b alebo par. 8? Ďakujem.
formulka
05.04.10,15:35
Mňa by zaujímala jedna vec, ak by mi niekto fundovane vedel odpovedať. Keď by som bola konateľkou spoločnosti s.r.o., chcela by som si nejakú odmenu mať vyplatenú. Môžem to urobiť na Mandátnu zmluvu s tým, že by spoločnosť odvádzala 19 % daň ? Musí sa spoločnosť v takomto prípade prihlásiť na SP alebo ZP ? Na DÚ sa prihlási, to je jasné. Toto nepotrebujem. Ďakujem za Vaše odpovede.