22happy
10.03.10,13:16
Prosím nevie mi niekto poradiť? Má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu, ak dostával z úradu práce príspevok na dochádzku za prácou §53 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
Ďakujem.
rodina1
10.03.10,13:26
Prosím nevie mi niekto poradiť? Má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu, ak dostával z úradu práce príspevok na dochádzku za prácou §53 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
Ďakujem.

Daňové riaditeľstvo SR -

Informácia k nároku na zamestnaneckú prémiu
(§ 32a zákona o dani z príjmov)

Ak ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom
zdaňovacom období poskytol príspevok podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nárok
na zamestnaneckú prémiu nevzniká. Rovnako sa postupuje aj v prípade poskytnutia
príspevkov podľa § 50a a §50e uvedeného zákona, ktoré boli ustanovené po účinnosti novely
zákona o dani z príjmov č. 563/2008 Z. z.. Súbeh zamestnaneckej prémie a poskytnutia
príspevku na udržanie v zamestnaní sa vylučuje.

Z uvedeného podľa mňa vyplýva, že ak bol poskytnutý príspevok v zmysle § 53, zamestnanec by mal mať nárok na ZP.
Valika
10.03.10,13:35
ako sa prosím účtuje ZP v PU ? Dakujem
Valika
11.03.10,06:42
ako danový bonus? Pekný den prajem všetkým.