uctokrajan
10.03.10,13:33
mame zivnostinka ,ktorý prijal dotáciu z UP, na začiatok podnikania. Mal by viest účtovníctvo alebo moze postupovať podla § 6 ODS- 14 - LEN evidenciu prijmov a výdavkov, aby nemusel vystavovat výkazy k uzávierke. Ď.