pufík
10.03.10,17:03
Dobrý podvečer, dnes sa mi vrátilo DP FO typ A, z dôvodu neuplatnenia správnej výšky dane:

závislá činnosť par. 35 r. 62 DP cca 300 eur
r. 63 27 eur

výsledok daňový preplatok 300 eur, tých 27 eur považujem za vysporiadaných voči ŠR.
Podľa môjho názoru je zrážková daň, v mojom prípade 27 eur vysporiadaná a nárokujem si na odpočet dane zo záv. čin. vo výške 300 eur
Iwett
10.03.10,17:16
Buď si nárokuješ na 300 eur, a zrážkovú nie, v tom prípade 27 eur v DP vôbec neuvedieš.
Alebo si zapíšeš do r. 63 aj zrážkovú, ale tým zápisom si nárokuješ aj na vrátenie zrážkovej a v r. 65 musíš potom obe zrátať a výsledný preplatok je 327,- eur.