kimart
10.03.10,19:29
zamotala som sa s kurzovými rozdielmi čo sa týka valutových pokladní v JU, účtujete kurz. rozdiely ako POZD, VOZD? na konci roka?
Rozalka
10.03.10,19:43
áno, na konci roka POZD alebo VOZD
Marína
10.03.10,19:49
zamotala som sa s kurzovými rozdielmi čo sa týka valutových pokladní v JU, účtujete kurz. rozdiely ako POZD, VOZD? na konci roka?klikni na http://www.porada.sk/t38186-postupy-uctovania-jednoduche-uctovnictvo-od-5-12-2008-a.html
§ 4 ods.4
(4) Kurzové rozdiely podľa § 21 ods. 2 sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií podľa
a) odseku 6 písm. e) piateho bodu, ak ide o kurzovú stratu,
b) odseku 6 písm. d) tretieho bodu, ak ide o kurzový zisk.

(6) V peňažnom denníku sa uvádza prehľad
e) výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov4) celkom, v členení najmä na
5. prevádzkovú réžiu
d) príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov4) celkom, v členení najmä na
3. ostatné príjmy
Lenka1979
10.03.10,19:49
zamotala som sa s kurzovými rozdielmi čo sa týka valutových pokladní v JU, účtujete kurz. rozdiely ako POZD, VOZD? na konci roka?

Podľa toho, čo Ti vyjde, ak kurz.zisk - POZD, ak kurzová strata - VOZD.
Ak je vo valutovej pokladni k 31.12. fyzický stav pri inventúre nižší ako stav valut.pokladne prepočítaný kurzom k 31.12., ide o kurzovú stratu, a naopak ak stav v pokladni vyšší ide o kurz. zisk...
kimart
10.03.10,20:10
Vďaka všetkým za pomoc, prevažne účtujem v PU a tam mi je to jasné...Už sa mi zdá JU zložitejšie ako PU.
VladoaKatka
12.03.10,08:40
Mám takúto pomôcku na prepočet kurzových rozdieľov.
Prosím vyjadrite sa k tomu.