JSJP
11.03.10,07:31
Ahojte,

v roku 2009 som začala prenajímať byt, ktorý nemám v podnikaní. Nie som SZČO, prijala som kauciu, ktorá sa bude vracať pri ukončení nájmu, a po vyrovnaní všetkých finančných závazkov, poprípade sa z tejto kaucie odrátajú vzniknuté škody. Je táto kaucia zdaniteľným príjmom pri jej prijatí, alebo sa táto sumu vobec neuvádza do príjmov a až v prípade jej použitia sa táto suma zdaní.

Dakujem
Zita5
11.03.10,07:33
Prijatá kaucia je riadnym príjmom ovplyvňujúcim ZD v roku prijatia .

Zákon o dani z príjmu

§ 52d
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. januára 2008
Na začiatok(3) Daňovník, ktorý postupoval podľa § 17 ods. 12 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2007, upraví základ dane najneskôr do 31. decembra 2008 o poskytnutý alebo prijatý preddavok na tovar, služby alebo iné plnenia, aj keď nedošlo k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iných plnení do skončenia zdaňovacieho obdobia roka 2008, na ktorých úhradu bol preddavok prijatý alebo poskytnutý.

Od 1.1.2008 sú prijaté zálohy príjmom a výdavkom v čase zaplatenia v JU.