zuzanna
11.03.10,08:50
prosím hľadám tu niekde žiadosť o odklad daňového priznania pre FO neviete mi dať nick nikde to nemôžem nájsť veľká vďaka
Zita5
11.03.10,08:53
Citujem

Fyzická osoba
Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009 sa na týchto daňovníkov vzťahuje možnosť požiadať daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a to najviac o 3 mesiace. Ak daňovníkovi plynú príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní, môže daňový úrad predĺžiť lehotu najviac o 6 mesiacov. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.
Daňovník žiadosť o predĺženie lehoty podáva písomne a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania t.j. u daňového priznania za rok 2009 do 16. marca 2010. Žiadosť nemá predpísanú formu.
V zmysle zákona č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý s účinnosťou od 1. januára 2010 upravuje postup daňovníkov pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 1.1.2010, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania na základe oznámenia budú môcť uplatniť fyzické osoby po prvýkrát pri podávaní daňového priznania v roku 2011.

Celý dokument
kocka503
29.03.10,00:43
No toto je tá najhoršia správa, čo som v živote počula, nakoľko je 29.3.2010!!!
Ivenka
29.03.10,01:03
Ale pre FO to platí prvý krát až pre zdaňovacie obdobie roka 2010. Tento oznam platí pre PO. FO osoba môže požiadať tak ako to citovala Zita5 v príspevku 2