Viera25
11.03.10,08:06
Uplatňujem si výdavky podľa par.6 odsek 10. Mám pravdu ak hovorím, že netreba k DP prikladať účtovné výkazy? aj keď som na čas roka prerušila živnosť?
Zita5
11.03.10,08:09
http://www.porada.sk/1330711-post9759.html pozrite tu
Blankake
11.03.10,08:15
Uplatňujem si výdavky podľa par.6 odsek 10. Mám pravdu ak hovorím, že netreba k DP prikladať účtovné výkazy? aj keď som na čas roka prerušila živnosť?
Pri uplatňovaní výdavkov percentom (teda podľa par. 6 ods. 10 sa nepodávajú žiadne výkazy, pretože sa ani nevedie účtovníctvo (len evidencia o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach)