poshook
11.03.10,09:53
som zivnostnik ale aj autor hudobnych diel a cerstvy platca DPH. s agenturou sme doteraz fungovali na autorksych zmluvach na zaklade ktorych mi boli vyplacane honorare za vytvorenie diela. mozem ako platca DPH pokracovat v autorskych zmluvach alebo treba robit uz len faktury? ako je to pri autorskych zmluvach s DPH? treba ju pripocitavat alebo sa autorskych zmluv netyka?

dakujem
IvoM
11.03.10,15:14
Keď si plátca DPH musíš vystaviť doklad ktorý spĺňa náležitosti §71, čo sa týka či je služba predmetom DPH tak to závisí od toho či spĺňaš aspoň jednu z tých podmienok.

§ 34 Kultúrne služby
Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované

a) právnickou osobou zriadenou zákonom, 14)
b) právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu, 15)
c) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.

§ 30
(2) Oslobodené od dane sú služby a tovar podľa odseku 1 dodané aj inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ak táto osoba spĺňa jednu podmienku alebo viac z týchto podmienok:

a) vykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb,
b) je zriadená a spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech na výsledkoch jej činnosti,
c) uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi alebo ceny neprekračujúce takto schválené ceny a pri službách, ktoré nepodliehajú povinnosti schválenia ceny, uplatňuje nižšiu cenu, ako za obdobné služby uplatňujú osoby, ktorých cieľom je dosiahnuť takouto činnosťou zisk.