Kvaka
11.03.10,10:55
Prosím pomôžte mi, už som tu písala, zadala som zlý názov témy, nikto mi neodpovedal.Som dôchodkyňa, od roku 2007 poberám riadny starobný dôchodok. V roku 2009 som mala len príjmy vyplývajúce z prechádzajúceho zamestnania, ukončeného v roku 2008, spolu vo výške 3124 Eur. Zamestnávateľ v zaslanom potvrdení uvádza tieto príjmy ako príjmy podľa § 5 ZoDP.V daňovom priznaní chcem uviesť príjmy tak, že k príjmu, z ktorého sa daň vybrala preddavkom (odchodné 1420 Eur) pripočítam aj časť príjmov, z ktorých sa daň vyberala zrážkou (výsluhový príspevok 12 x 142 eur), spolu do výšky 2012 Eur. Moja daňová povinnosť bude nulová a v podanom DP požiadam o vrátenie dane. Keďže v roku 2008 som ešte riadne pracovala, v roku 2009 som si musela sama zúčtovať zdravotné poistenie, ktorého nedoplatok som zaplatila v októbri 2009. Keďže v nulovom daňovom priznaní za rok 2009 si nemôžem uplatniť nedoplatok ZP za rok 2008, môžem si ho daňovo vysporiadať v dodatočnom daňovom priznaní za rok 2008?? Veď túto daň som skutočne zaplatila v roku 2008.