Mona Lisa
11.03.10,12:04
Ak neboli vyplatené mzdy v roku 2009 niektoré mesiace /vyplatili sa v 01/2010 resp.02/2010/ je potrebné odpočítať tieto sumy HM a poistné pri potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti a preddavkoch, taktiež pri potvrdení na preddavky na ZP? a čo z nezdaniteľnou časťou môže sa uviesť za celý rok ak nebola mzda vyplatená 10, 11,12?
babi2
11.03.10,12:09
Ak neboli vyplatené mzdy v roku 2009 niektoré mesiace /vyplatili sa v 01/2010 resp.02/2010/ je potrebné odpočítať tieto sumy HM a poistné pri potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti a preddavkoch, taktiež pri potvrdení na preddavky na ZP? a čo z nezdaniteľnou časťou môže sa uviesť za celý rok ak nebola mzda vyplatená 10, 11,12?
Mzda, ktorá bola vyplatená v 01/2010 sa zahrnie do potvrdenia, ak bola vyplatená neskôr tak pôjde do príjmu za rok 2010, nárok na NZČD je na celú. Do potvrdenia o preddavkoch na ZP sa uvedú aj preddavky zo mzdy, ktorá nebola vyplatená do termínu.
Mona Lisa
11.03.10,12:30
Mzda, ktorá bola vyplatená v 01/2010 sa zahrnie do potvrdenia, ak bola vyplatená neskôr tak pôjde do príjmu za rok 2010, nárok na NZČD je na celú. Do potvrdenia o preddavkoch na ZP sa uvedú aj preddavky zo mzdy, ktorá nebola vyplatená do termínu.


A v potvrdení o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti na dan sa uvedie tiež v r.03 len z vyplatených miezd?
babi2
11.03.10,12:32
A v potvrdení o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti na dan sa uvedie tiež v r.03 len z vyplatených miezd?
Áno
Mona Lisa
11.03.10,13:34
Áno

Ked to zhrniem, do riadku 01.pojde len vyplatena mzda, do r.02. sa uvedú mesiace za ktoré bola vyplatena mzda, r.03 zas le npreddavky z vyplatenych miezd r.04 vypočíta sa rozdiel r.01-03 čiastk.základ dane, r.05 bude zrazena dan z vyplatenych miezd a r.06 v pnej vyske na cely rok.
V potvrdeni na ZP bude vlastne vsetko napisane nebudu sa vyberat mzdy spolu s odvodmi, ktore neboli vyplatene.
Ano?