jalenka
11.03.10,12:28
Čítam a už som z toho dopletená:
Sme sro. Za rok 2008 nám vznikla v r.2009 povinnosť platitť preddavky na DPPO. (v r.2007 sme boli v strate, takže vžiadne sme preddavky neplatili). Zaplaitili smr 31.3., 30.6.,30.9.2009 Posledný štvrťrok sme uhradili až v 1/2010, za čo asi bude pokuta. Vr.2009 je firma v strate, máme platiť ešte preddavok aj k 31.3.2010?
Zoltán Kovács
11.03.10,12:35
Áno máš. Preddavok splatný k 31.03.2010 ti vznikol z daňovej povinnosti za r. 2008.
Ale môžeš požiadať DÚ o stanovenie výšky preddavkov inak, ako máš povinnosť. TO inak sa m§že rozumieť aj ako nulová.
jalenka
11.03.10,13:03
Ďakujem A tú oneskorenú platbu mám ako zaučtovať, alebo ju vysporiadam až v ďalšom roku?
jalenka
11.03.10,13:20
prosím ešte raz ako vysporiadam účtovne aj daňovo oneskorené uhradenie preddavku za 4/Qv 2009 až v 1/2010. Ď
a_je_to
14.03.10,12:05
prosím ešte raz ako vysporiadam účtovne aj daňovo oneskorené uhradenie preddavku za 4/Qv 2009 až v 1/2010. Ď
Za opozdenú úhradu preddavku sa pokuta nedáva, neviem o tom, iba ak by za čas meškania nabehli úroky z omeškania nad 16,60 Eur. Opozdenú platbu preddavku vykážeš ako preddavok na daň za zdaňovacie obdobie 2009 v riadku 810 priznania, aj keď bola uhradená neskôr a požiadaš o vrátenie na samom konci priznania.