polis1
11.03.10,13:24
Dobrý deň

len sa chcem spýtať je možné že faktúru, ktorú sme dostali za nábytok do reštaurácie a jednotlivé položky sú rozpísané a cena faktúry Je:3591 eur

môžem to dať celé do nákladov na 501?dakujem

a faktúru za umývačku riadu?suma je bez DPH1334,50Eur?diky
IvoM
11.03.10,13:57
V prípade nábytku by som to ja osobne zaradil ako inventár do druhej odpisovej skupiny, čo sa týka umývačky tak ak ide o samostaný kus /teda nie vstavaná/ tak môže ísť do nákladov.
polis1
11.03.10,14:11
daná umývačka je samostatná faktúra...takže aj ked je to taká cena to možem dať na 501?
IvoM
11.03.10,14:39
Predpokladám že sa nejedná o firmu s povinným auditom takže by som si to nekomplikoval a účtoval v tomto prípade "daňovo", takže tu je citácia zo zákona čo je DHM ostatné DHM nie je.

2) Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
b) budovy a iné stavby106) okrem

1. prevádzkových banských diel,
2. drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, 107)

c) pestovateľské celky trvalých porastov108) podľa odseku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
d) zvieratá uvedené v prílohe,
e) iný majetok podľa odseku 6.