Bavi
11.03.10,13:57
Je potrebné na konci roka rozpočítať úrok z bankového úveru na úrok za bežné obdobie a náklady budúcich období? Splátka úveru je napr. 13.12.
a_je_to
14.03.10,12:37
Podľa mňa nie, lebo úrok sa nikdy neplatí dopredu, ako napr. poistné, ale iba dozadu, za uplynulé obdobie. Ak splátkový klendár predpisuje mesačné splátky podľa kalendárnych mesiacov ... a toto bolo za 11/09, so splatnosťou 13.12.09, tak určite nie. To skôr by som sa potom zaoberal splátkou k 13.1.10, tá by mohla byť priechodná v rokoch. Ale myslím, že banky to robia na celé kalendárne mesiace. Bez podrobného preštudovania úverovej zmluvy a splátkového kalendára Ti správnu odpoveď asi nikto nedá, to by skôr vedeli povedať v úverujúcej banke, že za aké obdobie je to úrok ..... a potom podľa toho.
Stefan2005
14.03.10,15:15
Je potrebné na konci roka rozpočítať úrok z bankového úveru na úrok za bežné obdobie a náklady budúcich období? Splátka úveru je napr. 13.12.

Ak sa týka dvoch účtovných období, tak áno.
A vtedy je to jedno, či sa platí dopredu, alebo dozadu - mení sa iba účtovanie cez náklady alebo výdavky budúcich období...
Účtujem taký úver, ale to už na výpise je aj uvedené - úroky akumulované, nevyúčtované - tie aj keby som nechcel musím niekde zaúčtovať, lebo by mi nesedel úverový účet s bankovým výpisom. Rozdiel sú práve tie akumulované, nevyúčtované úroky. Tieto dávam na 381-tku.
Kacenka
25.06.10,08:56
Dobrý deň, k 31.12.2009 som účtovala výdavky budúcich období - odmeny zamestnancom za rok 2009 na účty 521/383, ktoré boli vyplatené v marci 2010. Je to daňový výdavok roku 2009? Ďakujem
Stefan2005
25.06.10,18:06
Dobrý deň, k 31.12.2009 som účtovala výdavky budúcich období - odmeny zamestnancom za rok 2009 na účty 521/383, ktoré boli vyplatené v marci 2010. Je to daňový výdavok roku 2009? Ďakujem

Sme v téme náklady budúcich období. Výdavky budúcich období s nimi nemajú nič spoločné - sú to totiž náklady bežného obdobia, ktoré sú vyplatené v niektorom budúcom období.

Účtovanie 521/383 nemá opodstatnenie.
Ak došlo k priznaniu odmeny podľa stanovených kritérií k 31.12., tak sa predpis účtuje 521/331. Ak sa odmena priznáva neskoršie na základe hodnotiacich kritérií, ktorých splnenie nebolo možné posúdiť k 31.12. a ktoré je zamestnávateľ povinný vyplatiť, tak sa na ne tvorí rezerva - 521/323.

Rezervy na odmeny patria medzi ostatné rezervy, ktoré nie sú uznané za daňové výdavky.
Kacenka
27.06.10,09:14
Dakujem velmi pekne. Idem to opravit.