Mery977
11.03.10,14:48
v auguste 2009 sme predali majetok, pričom som účtovala mesačne odpisy na tento majetok, v auguste som tieto odpisy stornovala aby sa mi rovnali s daňovými teda mám 0. Je to správne???
IvetaH
11.03.10,19:06
Podľa mňa nie. Daňové sú daňové a účtovné sú účtovné.
Účtovné máš v účtovníctve do 8/2009 a daňové mať nebudeš. Daňové predsa uplatňuješ na majetok, ktorý máš v účtovníctve k 31.12.2009. A už ho nemáš k 31.12.2009, tak daňové odpisy nemôžeš uplatniť v 2009.
Mery977
12.03.10,09:58
tak tie účtovné odpisy mám nechať v účtovníctve??
potom ale to bude pripočíteľná položka k ZD keďže majetok k 31.12.2009 už nemám, ale tak mám pocit že je to jedno keď ich stornujem lebo tak či tak na daňovom budem mať pripočítateľnú položku k ZD, mýlim sa ????
a keď mám odpisy v účte stornované, tak nemusím riešiť pripočítateľnú položku,
blondy
12.03.10,10:04
tak tie účtovné odpisy mám nechať v účtovníctve??
potom ale to bude pripočíteľná položka k ZD keďže majetok k 31.12.2009 už nemám, ale tak mám pocit že je to jedno keď ich stornujem lebo tak či tak na daňovom budem mať pripočítateľnú položku k ZD, mýlim sa ????
a keď mám odpisy v účte stornované, tak nemusím riešiť pripočítateľnú položku,
rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi sa prejaví v daňovom priznaní. Tvoj postup nie je správny, v účtovníctve na 551 máš napr. do augusta naúčtované 500 eur.
na konci roku sú účtovné odpisy 500 a daňové nula( keďže k 31.12.2009 nemáte majetok v evidencii)
rozdiel o ktorý účtovné odpisy prevyšujú daňové sa zapisuje do DP ako pripočítateľná položka
blondy
12.03.10,10:07
tak tie účtovné odpisy mám nechať v účtovníctve??
potom ale to bude pripočíteľná položka k ZD keďže majetok k 31.12.2009 už nemám, ale tak mám pocit že je to jedno keď ich stornujem NIE JE TO JEDNO, PORUŠUJEŠ POSTUPY ÚČTOVANIA A NESPRÁVNE VYČÍSLUJEŠ ZÁKLAD DANE lebo tak či tak na daňovom budem mať pripočítateľnú položku k ZD, mýlim sa ????
a keď mám odpisy v účte stornované, tak nemusím riešiť pripočítateľnú položku,
odpoveď v príspevku
Mery977
12.03.10,10:32
ok, ja len že som bola aj u audítora a ten mi povedal že mám odpisy stornovať, takže teraz už fakt som na pochybách,
Csuvikk
12.03.10,13:57
Ahojte poraďáci! Prosím, poraďte:
Ukončil som podnikanie k 30.09.2009. Účtoval v jednoduchom účtovníctve. V roku 2007 som kúpil ťahač a náves za 60000,- Sk+ 60000,-SK. V roku 2008 som odpísal 1/4 (rovnomerné odpisovanie) z NC. Teda zostatková cena k 01.01.2009 som mal spolu 90000,-SK. Náves som predal v jan.2009 za 2000,-EUR. Keďže som ukončil živnosť ako mám zaúčtovať predaj vozidla a čo s daňovými odpismi? Ako mám vyplniť Výkaz o maj. a záv.? A daňové priznanie?
Ďakujem za pomoc!
Mery977
15.03.10,10:21
takže ak som v roku 2007 uplatnila ročný daňový odpis v plnej výške a účtovný odpis bol len v decembri 2007, ako mám mať v DP za rok 2009 odpisy???
účtovné mám 1 - 7/2009
majetok vyradený 8/2009


ďakujem
blondy
15.03.10,11:04
takže ak som v roku 2007 uplatnila ročný daňový odpis v plnej výške a účtovný odpis bol len v decembri 2007, ako mám mať v DP za rok 2009 odpisy???
účtovné mám 1 - 7/2009
majetok vyradený 8/2009


ďakujem
za rok 2009 účtovný odpis : hodnota mesačne účtovaných odpisov na 551 (teda za 1-7)
a daňový odpis : nula (keďže k 31.12.2009 si ho nemala v evidencii)
tieto údaje doplníš pri vypĺňaní DP do pomocnej tabuľky B
Mery977
15.03.10,12:59
tzn. že na r. 1 budem mať 0 a na riadku 2 sumu z 551, a rozdiel medzi UO a DO tam na aký riadok DP??

ten rozdiel má isť na riadok 150?
blondy
15.03.10,14:49
tzn. že na r. 1 budem mať 0 a na riadku 2 sumu z 551, a rozdiel medzi UO a DO tam na aký riadok DP??

ten rozdiel má isť na riadok 150?
pokiaľ máš len tento majetok, účtovné odpisy prevyšujú daňové, túto sumu uvádzaš v riadku 150 DP
Mery977
15.03.10,15:01
mám aj iné ale tie sa rovnajú daňovým

ešte mám otázku ak mi vieš poradiť čo s tým mám urobiť.
pozerala som DP za rok 2007 a tam boli zle uplatnené DO na tento majetok, ktorý už nemáme k 31.12.2009, majetok sme zaradili v dec. 2007 aj účtovný odpis bol v decembri 2007, ale na DP je v riadku 250 uvedené zlá suma mala tam byť uplne iná čiastka, tým pádom je vyčíslená zlá výška hosp.výsledku (charakter hosp.výsledku sa nezmení, zníži sa však výška straty). V roku 2008 sme túto odpočítali od zisku, ale mám tam ešte zostatok na odpočet straty len ide o to, že boli na DP za rok 2008 zle odpočítané výšky jednotlivých strat konkrétne za rok 2007 kde boli chybne uvedené DO a tým pádom aj iná výška hosp.výsledku.
Normálne som z toho sklamaná, že som našla takúto chybu.
azla
15.03.10,15:13
Blondy sa Ti vyjadila k odpisom.
V roku 2009 z titulu tohto majetku maš UO>DO.....rozdiel.......odpoč. pol. r.150

Okrem toho musíš urobiť aj porovnanie zostatkových cien vyradeného majetku. - § 19, 3b.
V daňových výdavkoch si môžeš uplatniť zostatkovú cenu daňovú.
Porovnáš si Zostatkovú cenú daňovú - ZCD a Zostatkovú cenu účtovnú -ZCÚ ( účet 541)
Ak ZCD>ZCU ........rozdiel je odpočítateľná položka...r.290
Ak ZCD
azla
15.03.10,15:20
ok, ja len že som bola aj u audítora a ten mi povedal že mám odpisy stornovať, takže teraz už fakt som na pochybách,

Toto povedal auditor ???

Účtovné odpisy učtujeme pokiaľ máme majetok v účtovníctve. Čiže za obdobie, za ktore bol majetok v stave necháš zaúčtované - sú na účte 551.
V účtovníctve maš nejakú zostatkovú cenu majetku (OC-opravky) a túto zostatkovú cenu pri predaji daš na účet 541, alebo likvidácii na účet 551.
Túto účtovnú zostatkovú cenu potom ešte na konci pri vyplňaní DP potrebuješ a porovnávaš so ZCD (ako som Ti písala v predch. príspevku).
azla
15.03.10,15:46
mám aj iné ale tie sa rovnajú daňovým

ešte mám otázku ak mi vieš poradiť čo s tým mám urobiť.
pozerala som DP za rok 2007 a tam boli zle uplatnené DO na tento majetok, ktorý už nemáme k 31.12.2009, majetok sme zaradili v dec. 2007 aj účtovný odpis bol v decembri 2007, ale na DP je v riadku 250 uvedené zlá suma mala tam byť uplne iná čiastka, tým pádom je vyčíslená zlá výška hosp.výsledku (charakter hosp.výsledku sa nezmení, zníži sa však výška straty). V roku 2008 sme túto odpočítali od zisku, ale mám tam ešte zostatok na odpočet straty len ide o to, že boli na DP za rok 2008 zle odpočítané výšky jednotlivých strat konkrétne za rok 2007 kde boli chybne uvedené DO a tým pádom aj iná výška hosp.výsledku.
Normálne som z toho sklamaná, že som našla takúto chybu.

Nebud smutná.:)
Našla si, vieš čo je chybné a vieš, že je to v prospech daňovníka.
Nevidím problém.
Opraviť sa to dá cez DDP r. 2007 a DDP r. 2008.
Je s tým práca naviac, ale nie je to pohroma, žeby si sa trápila.
Keď budeš mať správne DP za roky 2007, 2008 môžeš potom z nich vychádzať v r. 2009 (ak budeš odpočítavať straty minulých období).
Tak to vidím ja.:)
Mery977
16.03.10,06:28
bola tam chyba taká, že tam bola uvedená ZC majetku


?????????
Mery977
16.03.10,08:42
Anka, môžem mi ešte poradiť?
azla
16.03.10,09:01
...ale neviem na čo mám reagovať, tak sa pýtaj.
Mery977
16.03.10,10:46
no namiesto tých daňových odpisov tam bola uvedená na r. 250 zostatková cena účtovná. Takže mám poopravovať tie DP za rok 2007 a za rok 2008? Nebude z toho fakt prúser?
azla
16.03.10,11:40
no namiesto tých daňových odpisov tam bola uvedená na r. 250 zostatková cena účtovná. Takže mám poopravovať tie DP za rok 2007 a za rok 2008? Nebude z toho fakt prúser?

Si si vedomá, že v r. 2007 mala byť nižšia strata ako bola.
Ak si budeš v ďalšich rokoch umorova stratu z r. 2007 umoriš viac, ako si správne mohla.
Problém by mohol;) byť, ak by sa kontroloval rok 2007 a chyba by bola kontrolou nájdená.

Už sa musíš rozhodnúť sama.:)
Mery977
16.03.10,11:47
jasné, len teraz sa mi jedná o ZCD a ZCU, tú ZCD mám podľa tých DP na 0 a ZCU mám vyššiu o cca 10 tis EUR.
účtovne mi vychádza strata,
Mery977
17.03.10,06:23
Účtovné odpisy: rok 2007 11 458,- SKK
rok 2008 137 496,- SKK
rok 2009 2 662,35 EUR

Daňové odpisy 4 x 137 500,- SKK (r. 2007-rok 2010)

r. 250 rok 2007 - namiesto rozdielu UO a DO (126 042,-.) bola omylom uvedená suma 401 046,-
v roku 2008 mi to robí rozdiel medzi UO a DO 4 SKK.
v roku 2009 DO neuplatňujem,
Mery977
17.03.10,11:53
Halo Anka si tu??
dara
17.03.10,12:34
Ja sa pridám tiež k téme.

FO odpredala svoj majetok v priebehu roka za zostatkovú cenu 6290,99. Účtuje v JÚ. čiže najednej strane budem účtovať príjem OVZD a na strane druhej už nemá nárok na odpis za rok 2009?
Andyke
17.03.10,12:48
Dara čítala si tento § :

§19 Zák. jo dani z príjmov
(3) Daňovými výdavkami sú aj

a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29),
b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny
Lenka1979
17.03.10,12:53
Ja sa pridám tiež k téme.

FO odpredala svoj majetok v priebehu roka za zostatkovú cenu 6290,99. Účtuje v JÚ. čiže najednej strane budem účtovať príjem OVZD a na strane druhej už nemá nárok na odpis za rok 2009?


Nárok na odpis už za rok 2009 nemá, lebo ho nemá ku koncu účtov.obdobia v majetku. ZC predaného majetku je VOZD.
dara
17.03.10,12:55
Dakujem tomu rozumiem, účtujem v Alfe, rozmýšlam ako to mám spraviť

V minulosti som mala podobný prípad, účtovala som na ako POVZD
a na druhej strane cez ID ako VOZD,ktorého prílohou bol protokol o vyradení.

Kedže sa v tomto prípade jedná o predaj v zostatkovej hodnote majetku, rozdiel bude v konečnom dôsledku nula opravte ma ak sa mýlim.Dara čítala si tento § :

§19 Zák. jo dani z príjmov
(3) Daňovými výdavkami sú aj

a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29),
b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny
Andyke
17.03.10,13:01
Áno, základ dane to zrejme neovplyvní (predali ste lacno)
Predaj, máš faktúru alebo KZ , aj úhradu , tak POZD.
ID dať ZC do VOZD.
dara
17.03.10,13:01
Nárok na odpis už za rok 2009 nemá, lebo ho nemá ku koncu účtov.obdobia v majetku. ZC predaného majetku je VOZD.


ale zostatková cena je VOZD, nie?
Andyke
17.03.10,13:02
Už som Ti odpovedala v prísp. č.28.
dara
17.03.10,13:08
Ano dakujem, si milá.

Príjem mám faktúru, neviem či je potrebné ešte k tomu dokladať aj KZ, uhrada v hotovosti mám to naúčtované ako POVZD, výdaj ID som doložila vyraďovacím protokolom ako VOZD. rozdiel, žiadne predalo sa za ZC.
Lenka1979
17.03.10,14:14
ale zostatková cena je VOZD, nie?

áno,písala som to.
Mery977
19.03.10,13:52
dodatočné daňové priznanie za rok 2007 :

Mám vypísať len stranu 3 DP ?

a keď robím DDP len opravu umorenie straty vzhľadom na DP za rok 2007, na DDP za rok 2008 opravím len tabuľku D2??
Nič iné nemám vypisovať?
ďakujem:confused: