bea
02.08.04,08:19
Pripájam zmeny týkajúce sa nemocenského poistenia zo stránky soc. poisťovne.