ANNAP
18.03.10,13:46
V roku 2008 sme poskytli preddavok na DHM v sume 122000 CZK
prepočet na SK kurzom 1,243 = 151646,- Sk, zúčtované 052/221
k 1.1.2010 prepočet z Sk na € 5033,73 €
19.2.2009 v dôsledku odstúpenia od zmluvy nám bol preddavok vrátený v sume 122 000,- CZK kurz 26,988 = 4 520,53 € zúčtované 221/052
Ako mám zaúčtovať vzniknutý rozdiel 513,20 € ? 563/052 ?
a je to daňový náklad ?
ďakujem za radu .
ANNAP
19.03.10,07:29
posúvam......
betka
19.03.10,13:43
Ak sa mýlim, opravte ma.

O vzniknutých rozdieloch z titulu preddavkov, sa nepoužívajú účty 563. 663, ale rozdiely sa vysporiadávajú cez 548, 648 (v prípade poskytnutia a napokon vrátenia preddavku).
ANNAP
19.03.10,16:11
Betka a je to daňový náklad (výnos) ?myslím 548,648 alebo pripočítateľná položka
azla
19.03.10,20:26
Ja si myslím, že pri vrátení preddavku vzniká kurzový rozdiel podľa § 24 (účty 563, 663) a je to daňový výdavok.

Kurzové rozdiely nevznikajú pri vyúčtovaní pohľadávok a záväzkov.

Toto je prípad, ked ku poskytnutému predavku (052,314) mi príde fa (321), z tejto fa odúčtujem 314, 052 - podľa účtovníctva (historický kurz - ten pôvodný) a kurzový rozdiel počítam iba k účtu 321.