ladyrs
18.03.10,21:08
Prosím Vás, potrebujem radu. Existuje v zákone o DPH alebo v zákone o dani z príjmov pojem "Konečná faktúra"? Ja som sa s tým nestretla. Máme však taký prípad : v zmluve o dielo je v platobných podmienkach dohodnutá mesačná fakturácia, a potom konečná faktúra. Lenže v tej konečnej faktúre by podľa zmluvy mali byť uvedené všetky doteraz vystavené faktúry, potom celková cena diela, a ešte iné veci, ktoré z tohto hľadiska nie sú zaujímavé. Keďže ale mesačne sa vystavovali riadne, ostré faktúry, tak ja už neviem dať do tzv "konečnej" faktúry odpočty všetkých už vystavených faktúr - daňových dokladov. Túto konečnú faktúru však od nás žiada objednávateľ, na základe zmluvy o dielo. Už som skúsila ho odbiť :-))) s tým, že som si vypracovala "konečné vyúčtovanie", kde som uviedla všetky náležitosti, ktoré požaduje. Toto ale nezabralo, neakceptoval to. Ako mu mám vysvetliť, že technicky sa to nedá spraviť ? Čím argumentovať? Ďakujem.
Perla
Vladimír Ozimý
19.03.10,06:53
Prosím Vás, potrebujem radu. Existuje v zákone o DPH alebo v zákone o dani z príjmov pojem "Konečná faktúra"? Ja som sa s tým nestretla. Máme však taký prípad : v zmluve o dielo je v platobných podmienkach dohodnutá mesačná fakturácia, a potom konečná faktúra. Lenže v tej konečnej faktúre by podľa zmluvy mali byť uvedené všetky doteraz vystavené faktúry, potom celková cena diela, a ešte iné veci, ktoré z tohto hľadiska nie sú zaujímavé. Keďže ale mesačne sa vystavovali riadne, ostré faktúry, tak ja už neviem dať do tzv "konečnej" faktúry odpočty všetkých už vystavených faktúr - daňových dokladov. Túto konečnú faktúru však od nás žiada objednávateľ, na základe zmluvy o dielo. Už som skúsila ho odbiť :-))) s tým, že som si vypracovala "konečné vyúčtovanie", kde som uviedla všetky náležitosti, ktoré požaduje. Toto ale nezabralo, neakceptoval to. Ako mu mám vysvetliť, že technicky sa to nedá spraviť ? Čím argumentovať? Ďakujem.
Perla

existuje pojem faktúra, nie konečná faktúra. avšak účtovný doklad ako taký môže mať kľudne názov aj konečná faktúra...to nezakazuje zákon. V konečnom dôsledku či to bude vyučtovacia alebo konečná je to jedno. V podstate ide o účtovný doklad, ktorý vlastne má zosumarizovať dodanie kompletného diela...
ladyrs
19.03.10,19:53
Ďakujem za odpoveď.