sattelitka
22.03.10,11:33
ahojte, mám len jednu malinkú otázku: má daňovník (SZČO) nárok na daňový bonus ak mu v DP B na r.69 vyšiel ZD 1860 €? V r.2009 robil cca 4 mesiace celkom, medzi tým bol na nezamestnaneckom.
vikinka
22.03.10,11:52
§ 33
Daňový bonus
Na začiatok

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 19, 32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
veronikasad
22.03.10,11:54
ahojte, mám len jednu malinkú otázku: má daňovník (SZČO) nárok na daňový bonus ak mu v DP B na r.69 vyšiel ZD 1860 €? V r.2009 robil cca 4 mesiace celkom, medzi tým bol na nezamestnaneckom.
uveď prosím :
- výšku príjmu zo zámestnania
- výšku príjmu + základ dane z podnikania
JarkaL
22.03.10,11:56
SZČO má nárok na vyplatenie DB v ročnej výške 235,92 (na každé vyživované dieťa) vtedy, ak v roku 2009 mal zdaniteľné príjmy podľa §6 (zo živnosti) aspoň vo výške 1773 € a súčasne vykázal kladný základ dane (nemal stratu).
Keďže tvoj daňovník má ZD 1860 €, splnil obe podmienky a má nárok na vyplatenie DB za rok 2009.

P.S: Z otázky som to pochopila tak, že mal iba príjmy zo živnosti.
jess
22.03.10,15:50
Zamestnanec mal zdan.príjmy zo závislej činnosti v sume 1783 eur, zároveň dosiahol stratu z prenájmu (nie je SZČO). Má nárok na daňový bonus na 2 deti ?
Zoltán Kovács
22.03.10,16:04
Zamestnanec mal zdan.príjmy zo závislej činnosti v sume 1783 eur, zároveň dosiahol stratu z prenájmu (nie je SZČO). Má nárok na daňový bonus na 2 deti ?

Má nárok. Má kladný základ dane, a aj jeho príjem je vyšší ako 50% MM.

P.S. Totiž strata z prenájmu (príjem podľa §6 ods. 3) sa nekompenzuje s príjmami podľa §5
veronikasad
22.03.10,16:05
Zamestnanec mal zdan.príjmy zo závislej činnosti v sume 1783 eur, zároveň dosiahol stratu z prenájmu (nie je SZČO). Má nárok na daňový bonus na 2 deti ?
ano má, jeho príjem zo závislej činnosti presiahol 6-násobok min.mzdy
jess
22.03.10,16:15
mimotemyĎakujem....ale nárok na zamestaneckú prémiu nemá, keďže má príjem aj z prenájmu, že ?
ajka100
23.03.10,20:22
Má FO zamestnanec nárok na DB keď príjem zo zamestnania je 2250,- Eur a z podnikania je strata - 1000,- Eur?
Timka1
23.03.10,20:24
Má FO zamestnanec nárok na DB keď príjem zo zamestnania je 2250,- Eur a z podnikania je strata - 1000,- Eur?

má nárok

§ 33
Daňový bonus
Na začiatok

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 19, 32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti 57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
ajka100
23.03.10,20:31
Ste si istí? Zapochybovala som pri čítaní § 33 ods. 9: V PODNIKANI JE STRATA

9) Ak daňovník v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy podľa § 5 a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane podľa § 6, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, 122) uplatniť pri podaní daňového priznania.
ajka100
23.03.10,21:00
Ste si istí? Zapochybovala som pri čítaní § 33 ods. 9: V PODNIKANI JE STRATA

9) Ak daňovník v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy podľa § 5 a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane podľa § 6, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, 122) uplatniť pri podaní daňového priznania.
posúvam
veronikasad
23.03.10,21:00
Má FO zamestnanec nárok na DB keď príjem zo zamestnania je 2250,- Eur a z podnikania je strata - 1000,- Eur?
uplatní si doplatenie DB zo zamestnania, kde príjem presiahol 6-nárobok min. mzdy.
ajka100
25.03.10,20:32
Prikladám stanovisko z DR SR. Mali ste pravdu. Je tu nárok na daňový bonus.


Stanovisko DR SR:
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
K podaniu uvádzame:
Podľa ustanovenia § 33 ods.1 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus...
Z uvedeného vyplýva, že Vami uvedený daňovník na uplatnenie daňového bonusu v ročnej sume musí mať ročný zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške 1 773 eur, daňový bonus si uplatní v sume 19,32 eur za mesiace 1-6/2009 a 20 eur za mesiace 7-8/2009 na každé vyživované dieťa. (za mesiace 9-12/2009 daňový bonus vyplatil zamestnávateľ v sume 4x20 = 80 eur).
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Má fyzická osoba, ktorá bola v roku 2009 :
1-3/2009 - SZČO - základ dane = - 1000 strata (príjmy = 600)
4-8/2009 - nezamestnaný
9-12/2009 - zamestnanec trvalý prac. pomer - základ dane 2250 (príjmy cca 2800) priznaný daňový bonus zamestnávateľom 9-12/2009 = 80

Má táto FO nárok na doplatenie daňového bonusu na maloleté dieťa?
sattelitka
09.04.10,12:49
SZČO má nárok na vyplatenie DB v ročnej výške 235,92 (na každé vyživované dieťa) vtedy, ak v roku 2009 mal zdaniteľné príjmy podľa §6 (zo živnosti) aspoň vo výške 1773 € a súčasne vykázal kladný základ dane (nemal stratu).
Keďže tvoj daňovník má ZD 1860 €, splnil obe podmienky a má nárok na vyplatenie DB za rok 2009.

P.S: Z otázky som to pochopila tak, že mal iba príjmy zo živnosti.

Ďakujem JarkaL, ano mal len živnosť.:)
Silkov
10.04.10,13:04
Zamestnanec pracoval 3. mesiace v SR a mál príjem 2002 Eur od 4. mesiaca pracoval ako zamestnanec s manželkou vo VBritánii. Prosím má nárok na DB za celý rok ak prídavok na dieťa im bol zrušený od 1.4.2009???? (rodičia pracovali vo Veľkej Británii do konca roka 2009)
veronikasad
10.04.10,16:51
Zamestnanec pracoval 3. mesiace v SR a mál príjem 2002 Eur od 4. mesiaca pracoval ako zamestnanec s manželkou vo VBritánii. Prosím má nárok na DB za celý rok ak prídavok na dieťa im bol zrušený od 1.4.2009???? (rodičia pracovali vo Veľkej Británii do konca roka 2009)
Ano, na Slovensku podáva DP z celosvetových príjmov. Jeho príjem presiahol 6-násobok min.mzdy, má nárok na DB na Slovensku.
Silkov
10.04.10,21:26
Ďakujem za odpoveď. Otázku som zadala kvôli tomu, pretože ma ubezpečovali, že ak rodičia nemajú nárok na prídavok na dieťa od 1.4.2009 tak nemajú nárok na daň. bonus za celý rok 2009....