patricia27
25.03.10,09:23
Ahojte,

mohli by ste mi prosím poradiť? Pokiaľ dáme zamestnancovi výpoveď podľa § 63. odsek 1 písmeno b) Zákonníka práce (racionalizačné opatrenia z cieľom zvýšiť efektívnosť práce) ešte do konca marca, má nárok na mzdu za 2 mesiace výpovednej doby aj 2-mesačné odstupné (cca 4 platy)?

Nie som si istá kvôli tomuto odseku v Zákonníku práce:
§ 76
Odstupné a odchodné

(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(2) Zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak súhlasí so skončením pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu. Ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Vopred ďakujem za radu.
Btw: zamestnanec pracuje u zamestnávateľa menej ako 5 rokov.
Stina
25.03.10,10:02
Má nárok na výpovednú dobu aj odstupné. (Ak PP u zamestnávateľa trval viac ako 5 rokov = 3 mesiace výpovedná doba a odstupné vo výške 3-násobku priem. platu)
patricia27
25.03.10,10:27
Ďakujem veľmi pekne Stina.
Chobot
25.03.10,11:12
Ahojte,

mohli by ste mi prosím poradiť? Pokiaľ dáme zamestnancovi výpoveď podľa § 63. odsek 1 písmeno b) Zákonníka práce (racionalizačné opatrenia z cieľom zvýšiť efektívnosť práce) ešte do konca marca, má nárok na mzdu za 2 mesiace výpovednej doby aj 2-mesačné odstupné (cca 4 platy)?

Nie som si istá kvôli tomuto odseku v Zákonníku práce:
§ 76
Odstupné a odchodné

(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(2) Zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak súhlasí so skončením pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu. Ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Vopred ďakujem za radu.
Btw: zamestnanec pracuje u zamestnávateľa menej ako 5 rokov.

To ustanovenie ZP, ktoré cituješ je už staré a bolo zmenené. Aktuálne znenie je nasledovné:


(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

(2) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.