Magma
03.08.04,15:48
Prosím, prosím, potrebujem súrne poradiť!!!
Firma chce zamestnať občana z Maďarskej republiky, na pracovnú zmluvu. Čo treba okolo toho vybaviť? Mám na mysli - sociálne poistenie, zdravotné poistenie, môže si uplatniť daňovú úľavu? Skrátka kde všade ho mám prihlásiť, čo k tomu potrebujem, trvalé ani prechodné bydlisko nebude mať na území Slovenska, bude sem denne dochádzať do zamestnania.
Malo by to byť už od augusta, takže je to súrne, Ďakujem.
daria
04.08.04,17:19
Ak cheš zamestnať cudzinca z EU nepotrebuješ žiadne povolenie, musíš to však nahlásiť na Úrad práce, soc.vecí a rodimy, špeciálne tlačivo. Prihlásišho do všetkých
poisťovní: Sociálna, zdravotná. On sa však musí najprv prihlásiť do ním vybranej
zdravotnej poisťovne, musí mať pri prihlasovaní pri sebe pracovnú zmluvu oni mu dajú prihlášku a ty mu ju musíš potvrdiť.
Odpočitateľnú položku si uplatniť nemôže keďže na území SR nemá trvalý pobyt.
Magma
05.08.04,06:53
Daria ďakujem. Keďže mi dlho nikto neodpovedal, začala som zisťovať na príslušných inštitúciách. V podstate na úrade práce tak ako píšeš, soc.poistenie zaregistrovať, zdravotná poisťovňa zaregistrovať. Jediný háčik je v tom, že musí mať pridelené na Slovensku rodné číslo, ktoré si musí vyžiadať v Registri obyvateľov v Banskej Bystrici. To mi povedali aj vo VšZP aj v Soc.poisťovni.
S odpočítateľnou položkou na daň to máš preverené? Žiaľ nemám dobré skúsenosti s informáciami z DÚ, preto som tam ešte nevolala.
betty
05.08.04,09:36
Ja Ti tu ešte prikladám odpoveď z PP na otázku zamestnávania cudzincov.
Milka
05.08.04,21:16
Ako je to vlastne s úplatnením odpočitateľnej položky na daňovníka - zamestnanca /cudzinec/? Podľa platného zákona o dani z príjmov do 31.12.2003 sa uplatňovala odpočítateľná položka na daňovníka-zamestnanca, nemohla sa uplatniť odpočítateľná položka na dieťa, manželku, nakoľko bola viazaná na trvalý pobyt. Ale podľa akého § sa nemôže uplatniť odpočitateľná položka pri zamestnaní cudzinca od 1.1.2004? V § 36 nič také nenachádzam.
vladan
06.08.04,12:05
skús pozrieť niečo ohľadom rezidenta a nerezidenta, myslím, že to je v začiatku zákona - ten čo nemá pobyt v SR 183 dní a viac - tak to asi preto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku ???
Pekný deň
Milka
06.08.04,21:37
Ďakujem, Vladan, už som to našla a som si vydýchla. Odpočitateľnú položku - čiže nezdaniteľnú časť základu dane možno uplatniť aj u riadneho zamestnanca /cudzinca/, viď § 11 ods.1, pism.a. Základ dane sa podľa § 11 ods.2 nezníží u daňovníka dôchodcu, ak na začiatku roka je poberateľ dôchodku /aká škoda, že táto diskriminácia nebola v parlamente už odstránená/ a taktiež u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 11 ods. 3, kde je ďalšia podmienka "trvalý pobyt", ktorý je ale v danom odseku viazaný na ods.1 písmeno b - čiže odpoč.položka na manželku, manžela.

Keď to zhrniem, ak je daňovníkom podľa § 2 pism.d s neobmedzenou povinnosťou fyzická osoba, ktorá sa tu zdržiava aspoň 183 dní, má nárok na uplatnenie nezdanit.časti základu dane ale iba na seba.
ricij
11.08.04,13:13
Pripojím sem aj svoje skúsenosti:
Chceli sme zamestnať predavačky (dílerky) z Nemecka, ktoré by predávali tovar tam. Na moju otázku čo s odvodmi mi zo SP napísali, že budú platiť odvody podľa nemeckých pravidiel!!! Teda je to rozpor s tým, čo vidím napísané hore.
Magma
11.08.04,13:42
Nie náhodou preto, že fyzicky by prácu vykonávali v Nemecku? Ja som inak osobne konzultovala v poisťovniach a je to tak, ako som vyššie písala.
ricij
11.08.04,14:46
Nie náhodou preto, že fyzicky by prácu vykonávali v Nemecku? Možné to je, neviem. Škoda, že som ten mail z SP už zmazal, no som si istý ich odpoveďou.
luebchenko
12.08.04,10:52
Pripájam moju skúsenosť: Slovenská s.r.o., jediný spoločník - Rakúšan, sa zároveň zamestnal vo svojej slov.firme na riadny prac.pomer. Doma v Rakúsku vykonáva činoosť na základe živnosti. Soc. poisťovňa ho ako zamestnanca prihlásila bez akéhokoľvek skúmania, zdravotná poisťovňa ho poistiť odmietla, že vraj treba odvody odvádzať do jeho poisťovne do Rakúska. Tam nič také nepoznali, takže zostal problém - kam s odvodmi na ZP. Po rôznych telefonátoch na rôzne ministerstvá a EU inštitúcie (pokaždé iná odpoveď), som sa písomne obrátila na VZP - odbor európskej integrácie - podľa nich tento občan podľa Nariadenia EHS č. 1408/71 čl. 14.c (a) podlieha legislatíve SR - keďže je zamestnaný v SR a v mieste bydliska má len živnosť, takže má odvody odvádzať zo všetkých príjmov - aj tých Rakúskych - poisťovniam na Slovensku. Ako je to s prihlásením na pobyt neviem - neprekračuje 183 dní pobytu v SR, ako spoločník podľa mňa podľa zák. 5/2004 par. 22 (7) písm.l nepotrebuje povolenie na zamestnanie, zrejme nebude mať právo na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky - mám z toho hlavu v smútku! Žeby zamestnávanie občanov zo štátov EU boli také jedinečné prípady? Kto s tým máte svoje skúsenosti prosím ozvite sa.
Magma
12.08.04,11:20
Chcem sa opýtať ten pán spoločník z Rakúska musel mať pridelené na Slovensku rodné číslo? Pretože ako som písala, overovala som si to v SP a ZP a podľa nich aby mohol byť zaregistrovaný v SR,musí mať cudzinec pridelené rodné číslo v REGOB B.Bystrica. Zatiaľ mi to tu nikto nepotvrdil preto aj ja mám taký dojem že zatiaľ na Slovensku je veľmi ojedinelé zamestnať občana z EÚ, alebo sa k tomu nechcú vyjadriť?
luebchenko
12.08.04,11:35
Na Soc.poisťovni nikto odo mňa za tohto pracovníka (Rakúšana) žiadne rodné číslo nepítal. Referentka ho zaregistrovala na základe vyplneného formulára, aj bez rod.čísla. Či si to len nevšimla, alebo to nie je potrebné neviem. Teraz som zvedavá, čo mi povedia na ZP, keď tam napochodujem s tým listom od VZP a budem žiadať aby ho poistili. Poprípade bude zaujímavé, až náhodou ochorie a bude potrebovať zdravotnú starostlivosť - argumentom ZP, keď ho odmietli poistiť bolo, že by museli platiť drahé zdravotné zákroky v Rakúsku, ktoré sú drahšie ako u nás. Či sa bude musieť dať ošetrovať na území SR - neviem. Preto sa pýtam na skúsenosti prispievateľov Porady.
EuSl
18.08.04,11:28
Magma na Slovensku je dosť nezamestnaných aj kvalifikovaných, najlepším riešením vidím zoberte Slováka a nebudete mať zbytočné problémy.
Magma
18.08.04,12:45
Áno, keby to záležalo na mne,... ale ja som len zamestnaná u tej firmy.Spoločník - cudzinec, konateľ - cudzinec.
luebchenko
18.08.04,13:14
Keby sme si tak ako mzdové účtovníčky mohli vyberať zamestnancov! To by bolo! Môj ideál: Slobodný, bezdetný, nikdy chorý, Slovák, s nemeniacimi sa personálnymi danosťami. Ale medzičasom som nadobudla ďalšie praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzinca v slovenskej s.r.o. Pre objektívnosť musím uviesť, že ide o Rakúšana, zamestnaného v SR, v Rakúsku má živnosť a bydlisko, v SR pracovný pomer. Podľa listu zo Všeobecnej ZP platí u nás Nariadenie EHS č. 1408/71 (nepodarilo sa mi ho na internete nájsť). Podľa tohto Nariadenia by mal každý občan EU podliehať pri poistení legislatíve len jedného členského štátu. Ale pozor! Ak je v prílohe č. VII ku tomuto Nariadeniu uvedené inak - platí to čo je v prílohe. Rakúsko v tejto prílohe nemá žiaden zápis, preto platí ustanovenie čl. 14 c (a) Nariadenia - t.j. (citujem) osoba zamestnaná na území jedného členského štátu a SZČ (napr.živnosť) na území druhého členského štátu, podlieha legislatíve štátu, kde pracuje v platenom zamestnaní. T.j. v mojom prípade podlieha legislatíve SR. Pre úplnosť, Slovensko má v uvedenej prílohe úpravu, podľa ktorej osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činná v SR a zároveň zamestnaná v inom členskom štáte podlieha právnym predpisom oboch členských štátov!
Celé je to podľa mňa dobre domotané a všetka úcta tomu, kto sa v tom vyzná. Každopádne mám už tohto človeka v ZP prihláseného (SP nerobila žiadne problémy), na registri občanov SR sme zažiadali o pridelenie Rod.čísla za účelom ZP (potrebný úradný preklad rod. listu, 50,- sk kolok, žiadosť s vysvetlením že ide o r.č. kvôli ZP, fotokópia pasu, uviesť kontaktnú osobu, adresa: Register obyvateľov SR, Partizánska 129, 974 86 Banská Bystrica), teraz som od ZP dostala formulár 106 - tento má posúdiť poisťovňa v Rakúsku a prípadne tohto človeka v Rakúsku odhlásiť - lenže potom bude "liečený" aj v Rakúsku ako Slovák. Veselé však? A to ešte neviem, ako je to s miestom výkonu práce - prosila som o radu, nikto nereagoval - keďže máme vek internetu a tento človek sem chodí raz do týždňa. Ak mal niekto trpezlivosť to celé čítať, privítam vaše ďalšie skúsenosti.

Ľuba
Jozef Mihál
18.08.04,13:40
Vrrr, v žiadnom prípade nezamestnávajte francúzov, nepite ich víno, nejedzte ich syry !
luebchenko
18.08.04,13:58
??? okrem gastronomických skúseností - nemáte s tým dáke skúsenosti ako napríklad zapracovanie do mzdových softvérov? Náhodou tie syry sa dajú jesť, aj údeniny! Ale nejaká dochvíľnosť, či zodpovednosť, to im zrejme veľa nehovorí. Tak ste to myslel?

Ľuba
Jozef Mihál
18.08.04,15:48
uuuauhaaua Ľuba, Vy nesledujete OH ???
luebchenko
18.08.04,16:17
no, možno sa to bude dakomu zdať choré, ale ani moc nie. Poteší keď v správach povedia aké metále sme získali, ale inak šport v telke nemusím. To si radšej naživo zaplávam v Dunaji. A čo také nám vyviedli?
Magma
18.08.04,16:42
...nič moc, akurát sa postarali aby sme nemali zlatú!!!!!!!!!
ricij
13.12.04,17:39
Pretože ako som písala, overovala som si to v SP a ZP a podľa nich aby mohol byť zaregistrovaný v SR,musí mať cudzinec pridelené rodné číslo v REGOB B.Bystrica. Nemáte niekto adresu na REGOB? Hľadal som na inernete a nič. V porade toho nájdete viac.
luebchenko
14.12.04,08:56
Register obyvateľov SR, Partizánska 129, 974 86 Banská BystricaKukni na môj príspevok k tejto téme - str.2 (číslo som zabudla pozrieť a už sa mi nechce hore dolu klikať http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif )
ricij
14.12.04,09:52
Register obyvateľov SR, Partizánska 129, 974 86 Banská BystricaKukni na môj príspevok k tejto téme - str.2 (číslo som zabudla pozrieť a už sa mi nechce hore dolu klikať http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif )Vďaka Ľuba, prešiel som tému, nejako som si to nevšimol. Asi zato, že bol pondelok večer. Máš tam celý návod, super. Ozaj musí byť cudzinec prihlásený na cudzineckej polícii? Mať aspoň prechodný pobyt, alebo také niečo?
luebchenko
14.12.04,09:58
Vidíš, práve som ti odpovedala pri téme o ZP! S tým prihlasovaním som to nedoriešila - tento "môj" Rakúšan chodí do práce v SR 1x v týždni -neprekračuje tým 185 dní pobytu v SR. Mám s tým ale ďalšie problémy - on v podstate pre slovenskú s.r.o pracuje aj keď je doma v Rakúsku (dohaduje kšefty) - a ja vôbec netuším ako je to s miestom výkonu práce! S tým súvisia služ. cesty - sem chodí vybavovať administratívu. Môže mať vôbec slovenská s.r.o. u svojho zamestnanca miesto výkonu práce v inom EU štáte? Čo je v takom prípade služobná cesta? Ak máš info týmto smerom, sem s nimi.http://www.porada.sk/images/icons/icon10.gif
Jozef Mihál
14.12.04,09:58
luebchenko
14.12.04,10:02
Vďaka pán Mihál - idem študovať http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Richard
27.05.05,14:38
Ľuba ako si to doriešila?

Takto si to vykladá VšZP v Poradni... asi už aj vieš ale pre istotu to tu priklepnem:

Otázka:

V slovenskej firme - s r. o., máme konateľa cudzinca, ktorý nemá na Slovensku trvalý pobyt. Na základe novej legislatívy od 1.1. 2005, aj v súvislosti s Vašim výkladom zákona v tejto "Poradni", som ho chcela prihlásiť do VšZP. Vo Vašej pobočke mi oznámili, že skôr ako sa prihlási, musí mať pridelené slovenské rodné číslo. V inej ZP mi povedali, že ak "zahraničný" konateľ nemá na území SR trvalý pobyt, nemusí sa vôbec do zdravotnej poisťovne prihlasovať. Vraj je to usmernenie pre zdravotné poisťovne, ktoré dostali z ministerstva. Prosím Vás o vysvetlenie. Značka: Zahraničný konateľ
--------------------------------------------------------------------------------


Odpoveď:
Konateľ - cudzinec, ak aj nemá trvalý pobyt na území SR, sa musí prihlásiť do VšZP ako SZČO, kde mu zamestnanec VšZP vygeneruje rodné číslo a vydá preukaz poistenca s obmedzenou platnosťou na dobu 30 pracovných dní. Zároveň treba požiadať o pridelenie rodného čísla REGOB-om. Po jeho pridelení bude vydaný nový preukaz s novým rodným číslom, bez obmedzenia platnosti (ak nie je výkon konateľstva časovo ohraničený).
janaGT
06.07.05,08:50
máte niekto nejaké čerstvé skúsenosti so zamestnávaním cudzincov - potrebujem konkrétne zamestnať občana ČR.
anika
06.07.05,09:12
Ak je cudzinec z EÚ musí byť prihlásený na cudzineckej polícii, ktorá mu pridelí rodné
číslo ,bez ktorého ho zdravotná poisťovňa nezaregistruje. Ak je to cudzinec mimo EÚ napr.z USA musí mať najprv povolenie na zamestnanie, potom požiadať cudzineckú políciu o prechodný pobyt. Až po splnení toho všetkého možno urobiť pracovnú zmluvu
a prihlásiť do poisťovní. Čo sa týka odpočítateľnej položky, tak ako u každého zamestnanca po podpísaní vyhlásenia k dani, tak áno. My zamestnávame cudzincov
ako lektorov. Takže to mám overené.
Anika
Magma
07.07.05,08:07
Ja viem tak, že ak nemá na území SR trvalý pobyt, ale denne prekračuje hranice za účelom výkonu práce, vtedy sa nehlási na cudzineckej polícii.

Máme zahraničného konateľa, ktorý musí byť prihlásený v zdravotnej poisťovni, postup ako uviedol Richard.
urs
12.07.05,10:32
Ale čo s dohodárom cudzincom? Trvalý pobyt má v Rakúsku, príde na dva dni . . . ako mu to zaplatím?
Jara
12.07.05,10:58
Ak sedí počet miest r.č. tak ho zamestnaj ako našeho dohodára, ale nezabudni reg. list. Prihlásiť, odhlásiť a je to. Ja platím v hotovosti po vykonaní práce, napr. dnes a zajtra by pracoval, tak dnes dám prihl. aj odhlášku so zajtrajším dátumom a zajtra mu vyplatím v hotovosti cez pokladňu. Cez vypl. listinu prebehne vo výplatach za júl a aj odvod pre SP, príp. daň vo výp. listine za júl a odvediem v auguste cez banku.
urs
12.07.05,11:40
Ak sedí počet miest r.č. tak ho zamestnaj ako našeho dohodára, ale nezabudni reg. list. Prihlásiť, odhlásiť a je to. Ja platím v hotovosti po vykonaní práce, napr. dnes a zajtra by pracoval, tak dnes dám prihl. aj odhlášku so zajtrajším dátumom a zajtra mu vyplatím v hotovosti cez pokladňu. Cez vypl. listinu prebehne vo výplatach za júl a aj odvod pre SP, príp. daň vo výp. listine za júl a odvediem v auguste cez banku.
Prosím Ťa, neviem čo zo zdravotnou. Mám mu vyplatiť 15000 už v čistom. Jasná mi je len daň. Sociálku ako dohodára našeho, ale zdravotná je tak domiešaná . . . Keď mám čecha tak odfotím zdravotný preukaz a potvrdenie, že si platí. To mám oskúšané, bez problémov. Ale tento musí bývať v Rakúsku.
Mirka-test
12.07.05,15:15
Pripojím sem aj svoje skúsenosti:
Chceli sme zamestnať predavačky (dílerky) z Nemecka, ktoré by predávali tovar tam. Na moju otázku čo s odvodmi mi zo SP napísali, že budú platiť odvody podľa nemeckých pravidiel!!! Teda je to rozpor s tým, čo vidím napísané hore.

Ja som mala obdobný problém, bolo mi povedané, že pracovný pomer s miestom výkonu práce iným ako v SR neexistuje. Teda asi jediná možnosť je zamestnať ich s miestom výkonu práce v SR a vyslať ich na služobnú cestu do Nemecka.
ricij
12.07.05,15:16
Ale čo s dohodárom cudzincom? Trvalý pobyt má v Rakúsku, príde na dva dni . . . ako mu to zaplatím?No vyplať z ČK.
ČK = čárna kasa :D
urs
12.07.05,15:21
No vyplať z ČK.
ČK = čárna kasa :D
Mysli na to, že som zamestnanec. To iba môj naj... šéf dal píkaz a staraj sa ako vieš. Alebo snáď niečo nevieš??
Medzitým ešte vymyslel, že preplatíme ak cestu. Prečo nie?
Lucia 77
13.07.05,08:41
Môže si občan ČR zamestnaný na Slovensku uplatňovať daňový bonus?
zuzanaVA
14.07.05,08:35
prosim, vie mi niekto poradit ako postupovat pri zamestnani cudzinca z tretich statov, teda nie z EU, konkretne z chorvatska?

Zamestnanec sa tu zdrziava viacej ako 183 dni, ale nema pridelene RC. Ako postupovat? Co treba vybavit?

dakujem za vsetky rady a nazory
luebchenko
14.07.05,09:57
Môže si občan ČR zamestnaný na Slovensku uplatňovať daňový bonus?§33 odst.10 - 2 podmienky - neobmedzená daňová povinnosť (§2 d) a trvalý pobyt na území SR.
lelgaboca
23.08.05,16:05
Ahojte poraďaci!

Prosim poradte mi v zložitej veci, a to:

od 15.8 mam zamestnať cudzinca /pracovny pomer - nie konatel /Maďarská republika// bez prechodného a trvalého pobytu v SR, hned bol aj vyslany na dlhodobu pracovnu cestu do USA. Sef sa rozhodol takto pocas mojej dovolenky, takze uz som zmeskala lehotu do soc. poistovne, ale to este nie je vsetko, dotycný uz aj vycestoval na dlhodobu pracovnu cestu do Ameriky, a vzal si so sebou aj pracovnu zmluvu obidve exemplare. Takze nemam ani original pracovnej zmluvy a neviem ako sa on nahlasi do zdravotnej poistovne, ak uz na Slovensku vobec nie je. Poradte mi prosim ako je to so zdravotnym poistenim? Musi byt nas vobec zdravotne poisteni? Ak ano, mozem ho dat zaregistrovat ja na zaklade faxovaných a nie originalnych dokumentov?
V Apolle registruju cudzincov bez trvaleho pobytu, to viem aj v socke.
Vdaka
Magma
05.09.05,10:27
Ako to bude od 1.9. so zamestnancom - cudzinec, ktorý je v hlavnom pracovnom pomere zamestnaný v cudzine, teda všetky odvody platí v zahraničí, myslím zdraotné i sociálne poistenie.U nás má vedľajší pracovný pomer.
A čo v takom prípade ak bude zároveň aj konateľom firmy s odmenou?
Pretože cudzinec ak platí ZP v zahraničí, už neplatí na Slovensku.. a sociálne poistenie?
Ďakujem za odpoveď
Magma
06.09.05,07:04
Nikto sa nevyjadrí??????????
jarkra
07.10.05,09:12
prosim, vie mi niekto poradit ako postupovat pri zamestnani cudzinca z tretich statov, teda nie z EU, konkretne z chorvatska?

Zamestnanec sa tu zdrziava viacej ako 183 dni, ale nema pridelene RC. Ako postupovat? Co treba vybavit?

dakujem za vsetky rady a nazory
Aj ja mám podobný problém, potrebujeme rýchlo zamestnanať cudzincov z Ukrajiny, neviem ešte na ako dlho. Vie mi niekto poradiť, aký je pri tom postup? :confused:

Prosím. Je to súrne. Potrebujeme narýchlo pozháňať ľudí na jednu zákazku. Bohužiaľ, tí čo vedeli takú prácu vykonávať, odišli zá prácou do ČR alebo inde a u nás je ich teda nedostatok. Tí Ukrajinci sú v podstate jediné východisko.
Jogobela
27.10.05,13:08
Mohli by ste mi poradiť ohľadom zamestnania cudzinca?
Ako je to s daňou, s odpočítateľnou položkou a odvodmi?
Musí platiť všetko?
Chceme vo firme zamestnať cudzinca, potrebujem to zistiť dosť súrne.

ďakujem
ajobs
27.10.05,14:15
Mohli by ste mi poradiť ohľadom zamestnania cudzinca?
Ako je to s daňou, s odpočítateľnou položkou a odvodmi?
Musí platiť všetko?
Chceme vo firme zamestnať cudzinca, potrebujem to zistiť dosť súrne.

ďakujem
Najprv hľadaj na Porade, všetky otázky týkajúce sa tohto už boli zodpovedané.
ucetni_fantozzi
02.03.06,20:34
rad by som otvoril tuto temu, nakolko prispevky su este z minuleho roka a neviem, ci su aktualne aj v tomto. hodili by sa mi ucelene informacie o suvisiacich povinnostiach pri zamestnani obcana CR na Slovensku... velmi pekne dakujem za odpovede skusenejsich... :D

konkretnejsie:
- povolenie na pracu?
- ohlasenie?
- ZP
- SP
- nezdanitelne minimum

zabudol som este nieco?
Denda
02.03.06,22:06
rad by som otvoril tuto temu, nakolko prispevky su este z minuleho roka a neviem, ci su aktualne aj v tomto. hodili by sa mi ucelene informacie o suvisiacich povinnostiach pri zamestnani obcana CR na Slovensku... velmi pekne dakujem za odpovede skusenejsich... :D

konkretnejsie:
- povolenie na pracu?
- ohlasenie?
- ZP
- SP
- nezdanitelne minimum

zabudol som este nieco?
Zatiaľ na večerné čítanie priložený link:http://www.porada.sk/t15462-eurpske-prvo-soc-zabezpeenia--prslunos-k-prvnym-predpisom.html
Tatina
22.03.06,15:29
Ahojte,

som tu dnes prvýkrát a vidím, že to tu super funguje.
Mám takýto problém: máme sesterskú firmu v Rakúsku, ktorá k nám dočasne pridelila pracovníka. Pracovník má so svojou firmou zmluvu o pridelení k nám. My máme zmluvu so sesterskou firmou, že k nám nastupuje. Mám urobiť aj zmluvu s týmto pracovníkom, v ktorej dohodnem podmienky zamestnania? Dane za neho budeme odvádzať tu na Slovensku ale odvody mu budeme odvádzať do Rakúska. Neviete ako to funguje? Aké odvody a kam sa platia? Čo so stravným? Máme mu dať stravné lístky ako našim zamestnancom? Čo s cestovnými náhradami? Niekto z vás písal, že mu ich máme preplácať. Mám ešte milión otázok, pretože som sa s takýmto prípadom ešte nestretla.
Ďakujem a prajem pekný deň.
martina1702
14.07.06,13:45
Vie niekto poradiť, v prípade ak zamestnávateľ pre dopravu chce vykonávať dopravu v rámci územia Slovenskej rep. po ukrajinskú hranicu slovenským šoférom, a od ukrajinskej hranice v rámci ukrajiny Ukrajinským zamestnancom čo k tomuto treba a či je to možné?
elena74
27.07.06,10:03
ahojte poradaci...

po precitani tohto prispevku vas poprosim o radu lebo mam v tom zmatok a niekto skusenejsi mi hadam poradi, mam kolegu zaroven sefa-konatela , ktory je z CR,tu pracuje na TPP, plati odvody do ZP,SP a ma trvaly pobyt-na policii mu povedali ze iba trvaly pobyt moze mat na SK.Teraz mu v cechach automaticky zrusili trvaly pobyt tak sa pytam ci mu teraz mozem uplatnit danovy bonus?

Ked mal dva trvale pobyty tak mi auditorka povedala ze nema narok..

vopred dakujem za odpovede...
elena74
31.07.06,09:05
dobre rano poradaci.....

neviete mi poradit prosim?
kde by som si to mohla potvrdit ci mozem uznat danovy bonus?
dakujem..
Tweety
31.07.06,09:08
dobre rano poradaci.....

neviete mi poradit prosim?
kde by som si to mohla potvrdit ci mozem uznat danovy bonus?
dakujem.. Podľa §33 Zákona o dani z príjmov odst 10, si DB môže uplatniť daňovník s neobmedzenom DP s trvalým pobytom na území SR.:eek:
elena74
07.08.06,09:51
dakujem...

ale predsa sa spytam aj ked podla §33 zakona o dani ma narok, jeho rodina zije v CR a on na Sk pobyva len 4 dni v tyzdni,ci mu skutocne DB mozem uplatnit...

vopred vdaka za odpoved...
Janiela
27.11.06,17:45
Milí Poraďáci,
podelím sa s vami o dnešnú skúsenosť, s prihlásením cudzinca - konkr. občana z Poľskej rep.:
Registračný list na soc. poisťovni prijali bez rodného čísla, ktoré (ako mi bolo povedané) pridelí sociálna poisťovňa podľa dátumu narodenia. Takže máte ušetrenú korešpondenciu, príp. cestu Register obyvateľstva v B. Bystrici.
Uvidím, ako to bude na zdravotnej poisťovni a prídem s ďalšou skúsenosťou.
Pekný deň všetkým
katkaj
19.03.07,20:17
Prosím Vás Poraďáci moji zlatí, potrebujem sa zorientovať v problematike zamestnania občana ČR. Občan ČR sa ide zamestnať na Slovensku. Dá sa tento človek zamestnať že by platil u nás len dane a odvody do SP a ZP by si platil v čechách ?
Hladám na porade ale viete ma nasmerovať aj na nejaké iné linky kde by som sa dočítala čo najviac vecí o tejto problematike? ;)
Cmuk ďakujem už popredu za každú info :)
striebro1
19.03.07,20:23
my zamestnavame obcana cr na zaklade zmluvy o vykone funkcie a odvadzam za neho iba dan zo zavislej cinnosti, zdravotne a socialne odvadza z pracovneho pomeru v cechach. na konci roka som mu vystavila potvrdenie o prijme a zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan s tym, ze si danove priznanie urobi sam...je u nas ako konatel...teda to som mala na uvod napisat, neviem ci ti to pomoze...
katkaj
19.03.07,20:29
my zamestnavame obcana cr na zaklade zmluvy o vykone funkcie a odvadzam za neho iba dan zo zavislej cinnosti, zdravotne a socialne odvadza z pracovneho pomeru v cechach. na konci roka som mu vystavila potvrdenie o prijme a zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan s tym, ze si danove priznanie urobi sam...je u nas ako konatel...teda to som mala na uvod napisat, neviem ci ti to pomoze...


Toto by mal byt človek na TPP a ževraj by sa nejako malo dať aby si SP a ZP platil priamo do čiech. Dostala som za úlohu to zistiť a kým sa zajtra obrátim na SP a ZP tak si chcem pozisťovať všetky údaje.
Čiže ten Váš konateľ má nejaký PP aj v čechách ? a tam si odvádza odvody? Vy mu zrážate len daň a nič viac ?
striebro1
19.03.07,21:34
ano presne tak v cechach je normalne zamestnany na tpp, zrejme len minimalnu mzdu...na slovensku ani zdravotne nemusi byt poisteny ako ked je konatelom slovak, to vyplyva zo zakona o zdravotnom poisteni...je to tu na porade popisane....ja mu zrazam iba dan zo zavislej cinnosti...a do stvrtrocnych prehladov uvadzam ako zamestnanca...
ako by si platil v cechach odvody??? ako samoplatitel??? dobrovolne nezamestnany???? alebo ma v cechach tpp???
katkaj
19.03.07,21:39
ano presne tak v cechach je normalne zamestnany na tpp, zrejme len minimalnu mzdu...na slovensku ani zdravotne nemusi byt poisteny ako ked je konatelom slovak, to vyplyva zo zakona o zdravotnom poisteni...je to tu na porade popisane....ja mu zrazam iba dan zo zavislej cinnosti...a do stvrtrocnych prehladov uvadzam ako zamestnanca...
ako by si platil v cechach odvody??? ako samoplatitel??? dobrovolne nezamestnany???? alebo ma v cechach tpp???


no práveže tento môj prípad by bol zamestnaný len na slovensku, tak zisťujem čo nalahší a najvýhodnejší spôsob platenia odvodov a trochu sa desím tých vybavovačiek :rolleyes:
striebro1
19.03.07,21:42
nuz vela bude zavisiet o konkretnej osoby na uradoch...drzim palceky...))))
niekedy sa stane, ze clovek stretne velmi prijemneho ustretoveho uradnika a podari sa mu to vybavit so zdarnym koncom...)))
pre istotu este tu pohladaj na porade...iste sa tu take nieco uz rozoberalo...
katkaj
19.03.07,21:44
nuz vela bude zavisiet o konkretnej osoby na uradoch...drzim palceky...))))
niekedy sa stane, ze clovek stretne velmi prijemneho ustretoveho uradnika a podari sa mu to vybavit so zdarnym koncom...)))
pre istotu este tu pohladaj na porade...iste sa tu take nieco uz rozoberalo...


Ved pozerám a študujem, aj na stránkach SP aj ZP aj tu. Nočná služba začala :D
Ďakujem
katkaj
19.03.07,22:38
Prosím Vás Poraďáci moji zlatí, potrebujem sa zorientovať v problematike zamestnania občana ČR. Občan ČR sa ide zamestnať na Slovensku. Dá sa tento človek zamestnať že by platil u nás len dane a odvody do SP a ZP by si platil v čechách ?
Hladám na porade ale viete ma nasmerovať aj na nejaké iné linky kde by som sa dočítala čo najviac vecí o tejto problematike? ;)
Cmuk ďakujem už popredu za každú info :)


Posúvam.........
ebeš
20.03.07,06:44
Dá. Ak by mal pracovný pomer aj v ČR ( a musi tam mat aj trvaly pobyt)
katkaj
20.03.07,08:40
Dá. Ak by mal pracovný pomer aj v ČR ( a musi tam mat aj trvaly pobyt)

Takže pokiaľ bude mať pracovný pomer v čechách aj na slovensku tak z príjmu zo slovenska nemusí platiť odvody len daň ? Aj ke´d si neviem predstaviť ako bude mať 2 PP každý v inej krajine :)
ebeš
20.03.07,10:27
Z pracovného pomeru na Slovensku by sa odvádzali odvody do Čiech.
katkaj
20.03.07,10:33
Z pracovného pomeru na Slovensku by sa odvádzali odvody do Čiech.

Teraz som volala na Sociálku a teta mi povedala že pokiaľ bude na slovensku zamestnancom v riadnom PP tak odvody bude vždy platiť u nás. :confused: Tak idem zisťovať ďalej

Vieš mi priložiť nejaké usmernenie alebo zákon ?
ebeš
20.03.07,11:03
Sociálnym zabezpečením v krajinách EHP a Švajčiarska sa zaoberá Nariadenie Rady EHS 1408/71
prečítaj si http://www.porada.sk/t15462-europske-pravo-soc-zabezpecenia-prislusnost-k-pravnym-predpisom.html

najmä časť označenú 2.
katkaj
20.03.07,11:16
Sociálnym zabezpečením v krajinách EHP a Švajčiarska sa zaoberá Nariadenie Rady EHS 1408/71
prečítaj si http://www.porada.sk/t15462-europske-pravo-soc-zabezpecenia-prislusnost-k-pravnym-predpisom.html

najmä časť označenú 2.

Hmmm len pokiaľ bude zamestnaný len tu u nás na slovensku na PP tak tie odvody pôjdu do našich poisťovní. ;) ďakujem za každú odpoveď :)
durovka
29.03.07,10:12
čo sa týka predavačiek z nemecka pracujúcich tam dostala som na svoju podobnú žiadosť odpoved že odvody za nich treba platiť v tom šťáte v ktorom pracujú.ako je to potom s nahlásením do našich poisťovní?treba ich tam nahlásiť alebo nie.Jedná sa mi o čecha ktorého chceme zamestnať v čechách.
durovka
29.03.07,10:23
Chcem sa ešte spýtať,keĎ zamestnáme čecha v českej republike,musí byť naša firma zaregistrovaná v ČR?a ako je to potom zo mzdou?v akej mene je vyplácaná,a podľa zákonov ktorého šťátu je zdaňovaná a sú vypočítané odvody do poisťovní????
katkaj
20.04.07,12:17
Mám takúto otázku. Zamestnávame občana ČR na pracovnú zmluvu, je prihlásený na poisťovniach, na úrade práce je zaslaná informačná karta, vybavená cudzinecká polícia aj slovenské rodné číslo.
Od 1.5.2007 bude mať súčasne v inej firme druhý PP. Predpokladám že on už sa na ZP nemusí prihlasovať, stačí keď ho prihlási firma, ale tú informačnú kartu na úrad práce treba zaslať aj za to druhé zamestnanie ? Asi áno že ?
Takže prihlásiť na poisťovne ako keď prihlasujem občana SR a zaslať Informačnú kartu na úrad práce.
Zabudla som na niečo ?
Ďakujeeeem
fialka m
20.04.07,13:13
Mám takúto otázku. Zamestnávame občana ČR na pracovnú zmluvu, je prihlásený na poisťovniach, na úrade práce je zaslaná informačná karta, vybavená cudzinecká polícia aj slovenské rodné číslo.
Od 1.5.2007 bude mať súčasne v inej firme druhý PP. Predpokladám že on už sa na ZP nemusí prihlasovať, stačí keď ho prihlási firma, ale tú informačnú kartu na úrad práce treba zaslať aj za to druhé zamestnanie ? Asi áno že ?
Takže prihlásiť na poisťovne ako keď prihlasujem občana SR a zaslať Informačnú kartu na úrad práce.
Zabudla som na niečo ?
Ďakujeeeem

Nie nezabudla si na nic. Prihlasis ho do poistovni a posles informacnu kartu na urad prace :)
katkaj
20.04.07,13:18
Nie nezabudla si na nic. Prihlasis ho do poistovni a posles informacnu kartu na urad prace :)

Super, lebo už by som nerada absolvovala tie papierovačky ako pri prvom prihlásení :D
Aninka z MT
23.04.07,23:16
potrebujem súrne poradiť!!!
Firma chce zamestnať občanov z Bulharska na pracovnú zmluvu. Čo treba okolo toho vybaviť? Mám na mysli - sociálne poistenie, zdravotné poistenie, môže si uplatniť daňovú úľavu? Skrátka kde všade ho mám prihlásiť, čo k tomu potrebujem, trvalé ani prechodné bydlisko nebude mať na území Slovenska, bude u nás zamestnaný 6 týždnov, na 2 týždne pôjde domov.
Malo by to byť už od mája 2007, takže je to súrne, Ďakujem.
lucia13
24.04.07,09:51
prosim vas potrebovala by som surne vediet, ci mam konatela občana ČR, za ktoreho odvody platim do ČR, nahlasiť na cudzinecku policiu resp. na úrad prace, keď tu nema pracovnu zmluvu ale zmluvu mandatnu a nema tu ani prechodny ani trvaly pobyt.

potrebujem to velmi surne

dakujem velmi pekne

lucia
fialka m
24.04.07,16:27
potrebujem súrne poradiť!!!
Firma chce zamestnať občanov z Bulharska na pracovnú zmluvu. Čo treba okolo toho vybaviť? Mám na mysli - sociálne poistenie, zdravotné poistenie, môže si uplatniť daňovú úľavu? Skrátka kde všade ho mám prihlásiť, čo k tomu potrebujem, trvalé ani prechodné bydlisko nebude mať na území Slovenska, bude u nás zamestnaný 6 týždnov, na 2 týždne pôjde domov.
Malo by to byť už od mája 2007, takže je to súrne, Ďakujem.ffice:office" />" target="_blank" title="http://www.porada.sk/">http://www.porada.sk/

Ahoj, takze budes postupovat takto:
Potrebujes im vybavit rodne cislo v banskej bystrici na registry obyvatelov SR. Posles tam ziadost, ze chces, aby im pre uradne ucely vystavili rodne cisla. Dolozis 50,- sk kolok, fotokopiu pasu a rodny list prelozeny a overeny notarom.
Ked budu tu na Slovenku, posles ich do zdravotnej poistovni, kde sa prihlasia ako osoby.
Potom s nimi podpises pracovnu zmluvu a prihlasis ich do Socialnej aj Zdravotnej poistovne.
Este ich oznamis na Informacnej karte na prislusny urad prace, soc.veci a rodiny. A mali by sa ist nahlasit na cudzinecku policiu.
To by malo byt vsetko :-) drzim palce
Aninka z MT
30.04.07,18:51
dakujem za pomoc.
marek32
25.05.07,11:16
Dobrý deň.Chceme zamestnať občana Švajčiarska s trvalým pobytom na území Švajčiarska, pracu bude vykonávať vo Švajčiarsku. Sídlo našej firmy je na Slovensku. Ako mame postupovat ohladom platenia zdravotneho a socialneho poistenia ? A ako so zdaňovaním mzdy ?
Ďakujem
marek32
29.05.07,08:51
Nikto neporadí ?
Danila
29.05.07,09:34
Nikto neporadí ?Nájdeš na Porade takmer všetko o zamestnaní cudzinca. prikladám jeden link a vyhľadadj ostatné:
http://www.porada.sk/t33987-cudzinec-ako-zamestnanec.html?highlight=Zamestnanie+cudzinca
sona.k.
16.07.07,09:32
Dobry den,

ja by som bola vdacna za informaciu, ako je to s Dohodou o brigadnickej praci zahranicneho studenta, ktory tu ma povolenie na pobyt. Treba to hlasit aj uradu prace? alebo staci prihlaska do soc. poistenie, ako to je v pripade nasich studentov?

dakujem
helas
16.07.07,12:25
Aj ja sa pripájam s takou istou otázkou
Ďakujem
mata paluchova
23.07.07,21:48
prosim, vie niekto ci si slovák u nás s trvalým pobytom, ktory sa tu vsak nezdrzuje viac ako 183 dni môze pri dohode o vykonaní prace uplatniť odpočitateľnú položku?
Heleč
09.08.07,10:43
Prosím Vás nemáte niekto zamesnanca z VB?
Ako je to so sociálnym poistením? Musím ho prihlásiť a platiť všetky odvody?
Má tu prechodný pobyt aj pridelené identifikačné číslo.
ďakujem
Akik
12.11.07,14:26
dobrý deň Anika,
chcela by som sa Vás opýtať, keďže spomínate, že máte skúsenosti s lektormi, či im preplácate aj náklady súvisiace s cestovaním a ubytovaním, tie im následne zdaňujete ako príjem a po prípade odvádzate z toho aj poistné do ZP a SP? Neviem si s tým totiž poradiť a samozrejme ani v poisťovniach mi nevedia poradiť, mám to vraj vyriešiť v účtovníctve a podľa toho odvádzať poistné. Takže tiež sa chcem spýtať aj ako to zúčtovať. Ďakujem Vám za radu a pomoc.
KvetkaK
18.09.08,09:08
Ahojte. Chcem sa poradiť, že či je možné uzatvoriť s cudzincom, konkrétne z Macedónska, dohodu o pracovnej činnosti a to s tým, že prácu bude vykonávať v Macedónsku a tu na v SR sa nebude vôbec zdržiavať. Alebo akú formu vyplácania odmeny by ste mi poradili, keď sa jedná o odmenu za určité služby?
A je potrebné aj pri takejto dohode žiadať o vydanie rodného čísla v B.Bystrici?
Ďakujem veľmi pekne za každú radu. Ešte som sa s tým nestretla.
KvetkaK
18.09.08,14:37
Posúvam.....
liba2
18.09.08,19:19
KvetkaK
19.09.08,10:39
Zamestnávanie cudzinca mimo územia SR (http://www.porada.sk/t68470-zamestnavanie-cudzinca-mimo-uzemia-sr.html?highlight=cudzin%2A)
http://www.porada.sk/search.php?searchid=6403297
Ďakujem Ti za linky, aj keď skoro nikde sa nespomína moc dohoda, skôr pracovná zmluva.
A je aj nejaké iné riešenie ako by mu mohla byť vyplatená odmena za vykonané služby v cudzine pre slovenskú firmu?
Magma
24.06.09,09:46
Posielam žiadosť o pridelenie rodného čísla pre cudzinca do REGOB-u, potrebujem vedieť aký kolok sa prikladá? Doteraz bol za 50,- Sk. Na tel. číslo 0961605092 sa nedá dovolať. Vie niekto na nich kontakt?
Zuzy
01.10.09,07:32
Dobrý deň prajem, prosila by som o radu v tejto veci: chceme zamestnať príslušníka MR s tým, že on aj v MR bude mať riadný pracovný pomer, ale aj v našej firme určitý úväzok, už som zistila že treba mu E-101 HU, takže ZP za neho budeme platiť do Maďarska, ale podľa ktorých zákonov, tak ako u nás 14 percent, alebo tak ako platia tam? A to sa vzťahuje aj na soc.poistenie, alebo nie? Za odpovede ďakujem
Zuzy
01.10.09,08:36
Dobrý deň prajem, prosila by som o radu v tejto veci: chceme zamestnať príslušníka MR s tým, že on aj v MR bude mať riadný pracovný pomer, ale aj v našej firme určitý úväzok, už som zistila že treba mu E-101 HU, takže ZP za neho budeme platiť do Maďarska, ale podľa ktorých zákonov, tak ako u nás 14 percent, alebo tak ako platia tam? A to sa vzťahuje aj na soc.poistenie, alebo nie? Za odpovede ďakujem
Už sa mi podarilo zistiť, že v tomto prípade všetko treba vybaviť v Maď. republike
angua
01.10.09,10:34
Dobrý,
mám dosť zapeklitú otázku od jedného môjho klienta. Nie všetkým som si istá, tak preto zadávam otázku aj sem.
Takže:
prvý prípad: Občan Poľska bude zamestnaný v slovenskej firme, ale prácu bude vykonávať v Rakúsku. otázka je, či mu môžem výkon práce dať miesto v Rakúsku, aj keď ho zamestnáva slovenská firma. ak áno, už mu potom neplatím diéty? do poisťovní ho mám prihlásiť v SR, alebo v Poľsku, alebo v Rakúsku? Trvalý pobyt má v Poľsku, prechodný v Rakúsku.

druhý prípad: občas Srbska, zase zamestnaný v slovenskej firme, výkon práce v Rakúsku. v podstate tie isté otázky ako pri prvom prípade + potrebuje víza pre prácu slovenské, alebo rakúske?

budem veľmi rada, ak mi niekto aspoň trošku poradí. vopred vďaka.
Zuzy
01.10.09,12:10
Prosím Vás, ešte jedna súrna otázka, keď my budeme ako zahraničný zamestnávateľ v Madarsku, tak musíme vypočítať odvody do tamojších poisťovní podľa maďarských zákonov alebo podľa slovenských zákonov? Poprípade ako to budem definovať v mzdovom programe? Má s tým niekto skúsenosti, prosím Vás poradte, ďakujem
certik
09.09.11,10:32
Dobrý deň, prosím vás veľmi pekne o radu: Občan Ruska má na Slovensku svoju obchodnú spoločnosť. Má povolenie na pobyt a všetky potrebné potvrdenia, účel pobytu má podnikanie. Lenže teraz by sa chcel zamestnanť vo svojej firme a tiež by chcel zamestnanť svojho syna. Viete mi prosímpovedať aký bude postup? Hlavne ma zaujíma registrácia v zdravotnej a sociálnej poisťovni. Vopred ďakujem za odpoveď
Heni
21.09.11,20:16
prosím, nemáte niekto skúsenosť, ako je to so zamestnaním občana čínskej republiky? ktoré odvody do sociálnej poisťovne platí, resp. neplatí?
dakujem.
srska
22.09.11,12:50
prosím, nemáte niekto skúsenosť, ako je to so zamestnaním občana čínskej republiky? ktoré odvody do sociálnej poisťovne platí, resp. neplatí?
dakujem.záleží od druhu pobytu v sr. ak si z ba, na cp pzsr na hrobákovej ti poradia. aj na iných odd cp vrámci sr.
Heni
22.09.11,13:04
záleží od druhu pobytu v sr. ak si z ba, na cp pzsr na hrobákovej ti poradia. aj na iných odd cp vrámci sr.
ja by som potrebovala poradiť konkrétne ohľadom odvodov do soc. poisťovne :)
s cp sú už formality vybavené...
Denis@
31.01.13,17:00
Dobry den,
prosim, ake dopady po novom ma zamestnanie cudzinca na dohodu o pracovnej cinnosti? Jedna sa o dohodara z CR, v CR je zdravotne poisteny a rovnako v CR ma hlavny zdroj prijmu (HPP). Na SR neplatim zdravotne ani socialne poistenie, ale neviem si rady s danou. Vie mi niekto poradit? Dakujem
evika
27.02.13,14:05
Dobry den,
prosim, ake dopady po novom ma zamestnanie cudzinca na dohodu o pracovnej cinnosti? Jedna sa o dohodara z CR, v CR je zdravotne poisteny a rovnako v CR ma hlavny zdroj prijmu (HPP). Na SR neplatim zdravotne ani socialne poistenie, ale neviem si rady s danou. Vie mi niekto poradit? Dakujem

Ahoj, prosím Ťa zistil si kam sa odvádza daň.
Ďakujem
IvetaH
27.02.13,19:34
Ahoj, od 1.2. do 16.2. zamestnával klient študenta občana EU. Prihlásil ho na sociálke, ale na Úrade práce nie. Teda nedal tam tooznámenie do 7 dní.
Je to veľmi veľký problém? Alebo len taká chybička?
Myslíte, že je vhodné poslať teraz ten oznam po funuse?
Ďakujem
ccokoladecka
10.05.13,09:35
dobrý deň, chcem sa sptýtať, či informačná karta sa vzťahuje aj na to, keď máme s Čechom Zmluvu o výkone funkcie (nie je založená na základe pracovnoprávneho vzťahu, ale obchodného zákonníka). či sme povinní aj v tomto prípade, ak mu na základe nej vyplácame odmenu, zaslať inf. kartu? a detto otázka vyššie, čo keď sme tak neurobili do 7 dní? hrozia nejaké pokuty?