alia
31.03.10,10:53
Ahojte Poraďáci, chcem vás požiadať o vaš názor z pohľadu zamestnávateľa

Zamestankyňa bola rok na rodičovskej dovolenke.
Počas tohoto obdobia bol na jej pozíciu presunutý iný zamestnanec. V jeho pracovnej zmluve došlo k zmene pracovnej pozícíe , ale nebolo tam uvedené , že len na zastupovenie.

Teraz sa zamestnankyňa rozhodla vrátiť z materskej. Keďže zamestnávateľ potrebuje redukovať pracovné miesta , rozhodol že zamestnankyňa ktorá sa vracia z materskej dovolenky je pre neho perspektívnejšia, a tak potrebuje prepustiť presunutého zamestnanca.

Akým spôsobom môžeme prepustiť daného zamestnanca tak, aby to bolo v súlade so zákonom ?
brčko
31.03.10,12:00
Ahojte Poraďáci, chcem vás požiadať o vaš názor z pohľadu zamestnávateľa

Zamestankyňa bola rok na rodičovskej dovolenke.
Počas tohoto obdobia bol na jej pozíciu presunutý iný zamestnanec. V jeho pracovnej zmluve došlo k zmene pracovnej pozícíe , ale nebolo tam uvedené , že len na zastupovenie.

Teraz sa zamestnankyňa rozhodla vrátiť z materskej. Keďže zamestnávateľ potrebuje redukovať pracovné miesta , rozhodol že zamestnankyňa ktorá sa vracia z materskej dovolenky je pre neho perspektívnejšia, a tak potrebuje prepustiť presunutého zamestnanca.

Akým spôsobom môžeme prepustiť daného zamestnanca tak, aby to bolo v súlade so zákonom ?

Musíte mu ponúknuť volné miesto v mieste výkonu práce aspon na čiastočný úväzok, ak nejaké máte (vid § 63 ods.2 Zákonník práce).

Ak ho odmietne, alebo žiadne takéto miesto nemáte, tak mu môžete dať výpoved z nadbytočnosti podla § 63 ods.1 písm. b) (a skutkovo ju vymedziť vid § 61 ZP) s nárokom na odstupné (§ 76 ZP). PP skončí uplynutím výpovednej doby.

Príp. mu môžete ponúknuť ukončiť PP dohodou podla § 60 z tých istých dôvodov k určitému dnu, tiež s nárokom na odstupné.

Ak máte odbory, tak treba výpoved prerokovať vopred s odbormi (vid § 74 ZP)
alia
31.03.10,12:38
Nemáme voľné pracovné miesto.
Ja ale vidím skôr problém v tom , či môžem považovať tohoto zamestnanca za nadbytočného .
Zamestnankyňa ktorá sa vracia z rodičovskej dovolenky už nemá nárok na pôvodné pracovné miesto. ( nepovažuje sa ona za nadbytočnú ? )
Mozeme ich len tak vymeniť a jedného prepustiť?
brčko
31.03.10,13:14
Nemáme voľné pracovné miesto.
Ja ale vidím skôr problém v tom , či môžem považovať tohoto zamestnanca za nadbytočného .
Zamestnankyňa ktorá sa vracia z rodičovskej dovolenky už nemá nárok na pôvodné pracovné miesto. ( nepovažuje sa ona za nadbytočnú ? )
Mozeme ich len tak vymeniť a jedného prepustiť?

je na vás, kto je nadbytočný. Oni sú v tomto prípade rovnocenný. Pri tej zamestnankyni je možnosť, že môže požiadať znovu o RD. Ale na druhej strane si to asi velmi dobre zváži, lebo by musela rátať s tým, že po ukočení RD by už nadbytočná bola pravdepodobne ona.
alia
31.03.10,13:31
Brčko, ďakujem za odpoveď.
Dúfam, že nedôjde k žiadnemu porušeniu zákona , ktoré by bolo napadnuteľné prepusteným zamestnancom