alexaneta
04.08.04,09:48
Ide o to ak firma chce kúpiť počítače hľadám variantu ktorá by bola pre ňu najvýhodnejšia v prípade kúpy počítačov z EÚ. Takže teraz sa vracia DPH iba FO-cestujúcim z tretích štátov, ktorý nakúpia tovar neobchodného charakteru. Alebo aj platitelia dane môžu požiadať finančný úrad príslušného štátu o vrátenie dane ale to trvá asi pol roka a treba dosiahnuť výšku dane ktorú má ten štát stanovenú ako limit na vrátenie.najlepšie z toho vychádza aby to kupoval platca DPH registrovaný v SR , ktorý má IČ DPH osobne v tom štáte s tou kartičkou kde má pridelené IČ DPH alebo objedná pod svojím IČ DPH aby mu to predali bez DPH a potom on v SR zaplatí DPH na výstupe a zároveň si ju uplatní v odpočte na vstupe čiže z toho vychádza že zaplatí len základ v podstate lebo DPH bude na nule.
Ak by to kupoval napríklad FO-živnostník alebo iný neplatiteľ dane, tak pokiaľ by výška toho tovaru bez dane presahovala 420 000,- Sk bez dane, tak musí ešte pred nadobudnutím tovaru z iného členského štátu požiadať daňový úrad o registráciu a po pridelení IČ DPH objednať ten tovar a dodávateľ ho dodá bez dane. potom ho treba zdaniť slovenskou DPH ale nárok na odpočet tu nevzniká čiže DPH zaplatí štátu ale štát nevráti.
Mne to vychádza že je výhodnejšie to kúpiť ako platca DPH aký máte nato názor vy? Zmýšľam správne alebo sa mýlim???

ďakujem za príspevky a pekný deň