emese
08.04.10,11:18
Dobrý deň, poprosila by som o pomoc skúsenejších v oblasti nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času:
Ak má zamestnanec na celý rok 2010 nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v počte ročného fondu 2088 hod a počas tohto roka skončí pracovný pomer v priebehu niektorého mesiaca, tak treba prihliadnuť na počet dpracovaných hodín podľa rozvrhu pracovných zmien do skončenia pracovného pomeru? Myslím ak fond do 12.02.2010 je 248 hodín a zamestnanec odpracoval podľa rzvrhnutia pracovného času 253 hod do 12.02.2010, tak sa to má evidovať ako práca nadčas? A naopak, keď fond je 248 hodín a zamestnanec podľa zmien odrobil 240 hod, tak je to prekážka na strane zamestnávateľa a patrí mu za to náhrada? Zamestnanec má dohodnutú hodinovú mzdu.
emese
10.04.10,17:24
Prosím, nenájde sa tu nikto, kto by v tom mal jasno?