azuz
15.04.10,07:48
Zamestnankyňa, poberateľka SD, ukončila PP v 4/2009 výpoveďou. Vznikol jej nárok na odchodné aj odstupné. Spolu 5 priem. mesačných zárobkov. Zamestnávateľ (verejná správa) odstupné a odchodné nevyplatil, nakoľko nemal na to peniaze. Zamestnankyňa v 10/2009 zomrela. Peniaze na výplatu odchodného a odstupného dostal zamestnávateľ v 4/2010. Ako treba postupovať pri vyplatení?
Podľa §35 ZP sa vyplácajú mzdové nároky z PP do štvornásobku jeho priemerného zárobku. To znamená, že ten jeden priem. mes. zárobok nebude vôbec vyplatený (prepadne)? Alebo bude vyplatený a bude predmetom dedičstva? Takže v zmysle § 3 ods. 2 zákona o dani nebude predmetom dane a má byť vyplatený v „hrubom“? Komu? Zomrelej? Dedičom?
Tie 4 priem. mes. zárobky budú vyplatené zomrelej a budú považované za príjem zo závislej činnosti, takže sa zdania. Keďže ide o príjem, ktorý prekročí 50% z nezdaniteľnej časti na daňovníka, bude nutné zúčtovať daň – cez daňové priznanie. V akom termíne?
Je treba riešiť ešte niečo, na čo som zabudla?
azuz
15.04.10,05:53
Ospravedlňujem sa, zle som zaradila tému. Dávam ju aj do mzdového účtovníctva. Prosím, odpovedajte tam. Ďakujem.