zuvka
20.04.10,13:21
19.4.2010 som dostala výpoveď podla paragrafu 63 odst. 1 písm. b ZP dohodou ku dnu 30.4.2010. Nieje dodržaná dvojmesačná výpovedná lehota ,môžte mi prosím definovať tento paragraf ,čo to znamená ?
Vopred Dakujem!
Tweety
20.04.10,13:28
19.4.2010 som dostala výpoveď podla paragrafu 63 odst. 1 písm. b ZP dohodou ku dnu 30.4.2010. Nieje dodržaná dvojmesačná výpovedná lehota ,môžte mi prosím definovať tento paragraf ,čo to znamená ?
Vopred Dakujem!
§ 63 ZP
Výpoveď daná zamestnávateľom

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

A dohodli ste sa na skončení PP 30.4.?
veronikasad
20.04.10,13:31
19.4.2010 som dostala výpoveď podla paragrafu 63 odst. 1 písm. b ZP dohodou ku dnu 30.4.2010. Nieje dodržaná dvojmesačná výpovedná lehota ,môžte mi prosím definovať tento paragraf ,čo to znamená ?
Vopred Dakujem!
Podpísala si tú dohodu ?
hanelie
20.04.10,13:31
19.4.2010 som dostala výpoveď podla paragrafu 63 odst. 1 písm. b ZP dohodou ku dnu 30.4.2010.

výpoveď podľa uvedeného § nemôže byť zo strany zamestnávateľa ukončená dohodou - iba ak by ste sa na tom spolu dohodli, ale to by zas musel byť použitý § 60 zákonníka práce
pri výpovedi dohodou nevzniká nárok na odstupné
zuvka
20.04.10,16:17
nedohodli sme sa na termíne 30.4.2010 dostala som to dnes , zatial som nič nepodpísala ale je tam uvedené že mi dávajú dvojmesačné odstupné.Mám to podpísať ? Nechcem prísť o odstupné...
Tweety
20.04.10,16:24
nedohodli sme sa na termíne 30.4.2010 dostala som to dnes , zatial som nič nepodpísala ale je tam uvedené že mi dávajú dvojmesačné odstupné.Mám to podpísať ? Nechcem prísť o odstupné...
Tá výpoveď je presne tak formulovaná ako si uviedla? pretože to nie je celkom správna formulácia, tu zrejme ide o dohodu podľa §60 ZP z organiz. dôvodov- § 63, vtedy je nárok na odstupné podľa § 76 Zp.
zuvka
20.04.10,16:49
Presné znenie výpovede:
Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy zo dna 1.10.2007 dávam Vám výpoved podla §63 odst. 1 písm.bZP dohodou ku dnu 30.4.2010 a s dvojmesačným odstupným.
Tweety
20.04.10,17:06
Presné znenie výpovede:
Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy zo dna 1.10.2007 dávam Vám výpoved podla §63 odst. 1 písm.bZP dohodou ku dnu 30.4.2010 a s dvojmesačným odstupným.
Je to presne tak, ako som už napísala vyššie, je to nesprávna formulácia skončenia PP dohodou z organiz. dôvodov, zamestnáv. to napísal presne naopak.
Stanika
09.06.10,15:42
Tiež by som potrebovala poradiť k danej téme,jedná sa o príbuznú a neviem aké má práva.25.5. si podala písomne žiadosť u zamestnávateľa o neplatené voľno od 28.5.-8.6.2010,viem že dosť narýchlo,potom odcestovala, po návrate domov ju čakala obálka so zamietnutou žiadosťou ,podaná na pošte 28.5.a ešte jedna obálka podaná 4.6. s okamžitým ukončením pracovného pomeru §68 ods.1 písm.b.Chcem sa spýtať je takéto konanie v poriadku? Ak áno má nárok na podporu? má odpracované posledné 3 roky a 1 mesiac,len neviem či sa to neskracuje ked v priebehu tohto obdobia bola PN, a nie som si istá či s ten paragraf ju nejak znevýhodňuje,nejak neviem nájsť odpovede na svoje otázky,vopred ďakujem.
veronikasad
09.06.10,15:54
Tiež by som potrebovala poradiť k danej téme,jedná sa o príbuznú a neviem aké má práva.25.5. si podala písomne žiadosť u zamestnávateľa o neplatené voľno od 28.5.-8.6.2010,viem že dosť narýchlo,potom odcestovala, po návrate domov ju čakala obálka so zamietnutou žiadosťou ,podaná na pošte 28.5.a ešte jedna obálka podaná 4.6. s okamžitým ukončením pracovného pomeru §68 ods.1 písm.b.Chcem sa spýtať je takéto konanie v poriadku? Ak áno má nárok na podporu? má odpracované posledné 3 roky a 1 mesiac,len neviem či sa to neskracuje ked v priebehu tohto obdobia bola PN, a nie som si istá či s ten paragraf ju nejak znevýhodňuje,nejak neviem nájsť odpovede na svoje otázky,vopred ďakujem.
Úrad práce neskúma dôvod skončenia prac. pomeru.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má v prípade, ak v posledných 4 rokoch bola poistená v nezamestnanosti aspoň 1095 dní. Kedy naposledy poberala dávku v nezamestnanosti ?
rodina1
09.06.10,16:07
Tiež by som potrebovala poradiť k danej téme,jedná sa o príbuznú a neviem aké má práva.25.5. si podala písomne žiadosť u zamestnávateľa o neplatené voľno od 28.5.-8.6.2010,viem že dosť narýchlo,potom odcestovala, po návrate domov ju čakala obálka so zamietnutou žiadosťou ,podaná na pošte 28.5.a ešte jedna obálka podaná 4.6. s okamžitým ukončením pracovného pomeru §68 ods.1 písm.b.Chcem sa spýtať je takéto konanie v poriadku? Ak áno má nárok na podporu? má odpracované posledné 3 roky a 1 mesiac,len neviem či sa to neskracuje ked v priebehu tohto obdobia bola PN, a nie som si istá či s ten paragraf ju nejak znevýhodňuje,nejak neviem nájsť odpovede na svoje otázky,vopred ďakujem.
Ak zamestnávateľ tvojej známej neschválil čerpanie neplateného voľna a ona od 28.5. do 8.6. nebola v práci, tak to kvalifikoval ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny - absenciu a z toho dôvodu jej dal výpoveď v zmysle § 68 ods. 1 písm. b). To však známu neznevýhodňuje aby sa zaevidovala na úrade práce a nevznikol jej nárok na dávky v nezamestnanosti. Ešte platí ustanovenie zákona, že z posledných 4 rokov musí aspoň 3 roky odvádzať odvody na poistné v nezamestnanosti.
Od 1.9. platí novela zákona v tom, že sa skrátila podmienka rokov - teda bude platiť, že z posledných 3 rokov musí byť aspoň 2 roky poistená v nezamestnanosti.
Stanika
09.06.10,16:09
Naposledy poberala dávku v nezamestnanosti v r.2000,spĺňa 1095 dní poistenia,zamestnaná bola od 23.4.2007, má význam sa proti výpovedi odvolaváť? Laicky mi to príde zvláštne,že jej zareagoval zamestnávateľ na jej žiadosť písomne až 28.5.,kedy podával na pošte zamietnutie, v tom čase ona už čerpala v podstate neplatené voľno.
Xanti
09.06.10,16:11
Tiež by som potrebovala poradiť k danej téme,jedná sa o príbuznú a neviem aké má práva.25.5. si podala písomne žiadosť u zamestnávateľa o neplatené voľno od 28.5.-8.6.2010,viem že dosť narýchlo,potom odcestovala, po návrate domov ju čakala obálka so zamietnutou žiadosťou ,podaná na pošte 28.5.a ešte jedna obálka podaná 4.6. s okamžitým ukončením pracovného pomeru §68 ods.1 písm.b.Chcem sa spýtať je takéto konanie v poriadku? Ak áno má nárok na podporu? má odpracované posledné 3 roky a 1 mesiac,len neviem či sa to neskracuje ked v priebehu tohto obdobia bola PN, a nie som si istá či s ten paragraf ju nejak znevýhodňuje,nejak neviem nájsť odpovede na svoje otázky,vopred ďakujem.
Zareagujem na to tmavo vyznačené. Tá obálka bola na pošte alebo bola doma v schránke? Bola do vlastných rúk? Alebo len obyčajne doporučene s doručenkou?
Stanika
09.06.10,16:16
Bola do vlastných rúk na pošte,predpokladám,že keď si ju prevzala výpoveď plynie..
veronikasad
09.06.10,16:19
Stanika, ako a kedy doručila zamestnávatelovi žiadosť o neplatené volno ?
Xanti
09.06.10,16:23
Bola do vlastných rúk na pošte,predpokladám,že keď si ju prevzala výpoveď plynie..
Výpoveď neplynie. Dostala okamžité ukončenie. Preto som sa pýtala, že ak by to nebolo do vlastných rúk tak by bola šanca na súde - neplatnosť výpovede. Ale tade cesta nevedie.
Stanika
09.06.10,16:24
25.5. si podala písomne žiadosť u zamestnávateľa,t.j. ručne písanú, žiadosť zaniesla osobne mzdovej účtovníčke do kancelárie,bola tam asi dosť krátka časová rezerva
Stanika
09.06.10,16:28
Výpoveď neplynie. Dostala okamžité ukončenie. Preto som sa pýtala, že ak by to nebolo do vlastných rúk tak by bola šanca na súde - neplatnosť výpovede. Ale tade cesta nevedie.
Zle som sa vyjadrila,samozrejme,že výpoveď neplynie,myslela som,že pracovný pomer je tým pádom ukončený
veronikasad
09.06.10,16:31
Zle som sa vyjadrila,samozrejme,že výpoveď neplynie,myslela som,že pracovný pomer je tým pádom ukončený
zamestnávatel posúdil jej neprítomnosť v práci ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny, uložil jej absenciu a okamžite skončil pracovný pomer. Na neplatené volno nemala nárok (zrejme nešlo o vážne rodinné dôvody), udeľuje sa so súhlasom zamestnávateľa.
milláčikk
09.06.10,16:35
zamestnávatel posúdil jej neprítomnosť v práci ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny, uložil jej absenciu a okamžite skončil pracovný pomer. Na neplatené volno nemala nárok (zrejme nešlo o vážne rodinné dôvody), udeľuje sa so súhlasom zamestnávateľa.

A mohol by jej za absenciu ešte aj krátiť dovolenku (z alikvótnej časti ).
Stanika
09.06.10,16:40
Viem,že to nemal byť štandardný postup,mala počkať na vyjadrenie zamestnávateľa,keďže to bolo narýchlo tak nečakala,myslela si,že keď bude namietať povie jej to zamestnávateľ ústne a dodatočne písomne,ale nikto sa v podstate nevyjadril,čo bola chyba z jej strany,že to podcenila.Ďakujem za vašu ochotu.
Stanika
09.06.10,16:46
Ešte mám jednu otázku do tých 1095 dní sa započítava aj doba PN?
Xanti
09.06.10,16:48
Ešte mám jednu otázku do tých 1095 dní sa započítava aj doba PN?
Ano, započítava sa do počtu dní. Ale je vylúčená pri výpočte podpory v nezamestnanosti.
Stanika
09.06.10,16:51
PN tento rok nebola,len by to tam bolo dosť na tesno,keby sa to nezapočítavalo,ešte raz ďakujem za pomoc.