duneha
20.04.10,14:27
Môže zamestnávateľ vykonať zrážku zo mzdy tzv.pokutu, aj keď zamestnanec s tým nesúhlasí a nič nepodpíše a aj tak je vykonaná zrážka? Ďakujem.
rodina1
20.04.10,14:41
Môže zamestnávateľ vykonať zrážku zo mzdy tzv.pokutu, aj keď zamestnanec s tým nesúhlasí a nič nepodpíše a aj tak je vykonaná zrážka? Ďakujem.
Zákonník práce:
§ 131


(1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

(2) Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len
a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,
b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažného príspevku za opatrovanie, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
f) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 3.

Nakoľko nepíšeš, o akú pokutu sa jedná, predpokladám, že sa postupuje podľa ods. 2 písm. c). V takomto prípade zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca.
veronikasad
20.04.10,14:57
Môže zamestnávateľ vykonať zrážku zo mzdy tzv.pokutu, aj keď zamestnanec s tým nesúhlasí a nič nepodpíše a aj tak je vykonaná zrážka? Ďakujem.
ak to nie je pohyblivá zložka mzdy, ktorá je viazaná na splnenie nejakých podmienok, nie.
Johanka
20.04.10,15:01
Môže zamestnávateľ vykonať zrážku zo mzdy tzv.pokutu, aj keď zamestnanec s tým nesúhlasí a nič nepodpíše a aj tak je vykonaná zrážka? Ďakujem.
Čo je obsahom "tzv. pokutu" ? Nejaký vnútrofiremný "trest" ?
drobeceva
20.04.10,15:20
Môže zamestnávateľ vykonať zrážku zo mzdy tzv.pokutu, aj keď zamestnanec s tým nesúhlasí a nič nepodpíše a aj tak je vykonaná zrážka? Ďakujem.
chýba dosť podstatná informácia - o akú zrážku vlastne ide. Ak sa týka pohyblivej zložky mzdy, ktorá je podmienená splnením istých podmienok, tak tam nie je potrebný súhlas z-ca.
duneha
20.04.10,17:59
Čo je obsahom "tzv. pokutu" ? Nejaký vnútrofiremný "trest" ?
dá sa povedať že vnútrofiremný trest, a podaný vo forme ako porušenie prac.disciplíny
veronikasad
20.04.10,19:35
dá sa povedať že vnútrofiremný trest, a podaný vo forme ako porušenie prac.disciplíny
doplň prosím tvoju formu odmeňovania. Máš základný plat+prémie - zamestnávatel ti siahol na ktorú zložku mzdy ?
duneha
21.04.10,07:11
doplň prosím tvoju formu odmeňovania. Máš základný plat+prémie - zamestnávatel ti siahol na ktorú zložku mzdy ?
áno základný plat+prémie,na páske je definované: pokuta.....suma,
a tá je odpočítaná z celkovej hrubej mzdy
veronikasad
21.04.10,07:16
áno základný plat+prémie,na páske je definované: pokuta.....suma,
a tá je odpočítaná z celkovej hrubej mzdy
Na pohyblivú zložku mzdy ti zamestnávatel môže siahnuť aj bez tvojho súhlasu. Ak máte v prémiovom poriadku definované, že ide o pokutu za nesplnenie nejakých podmienok - je to OK.

Môžeš prosím bližšie definovať o aké porušenie prac. disciplíny išlo ?
duneha
21.04.10,17:28
Na pohyblivú zložku mzdy ti zamestnávatel môže siahnuť aj bez tvojho súhlasu. Ak máte v prémiovom poriadku definované, že ide o pokutu za nesplnenie nejakých podmienok - je to OK.

Môžeš prosím bližšie definovať o aké porušenie prac. disciplíny išlo ?
nemali sme žiadny prémiový poriadok,ani interné smernice,išlo o takú vec, ostal štítok s adresou od dodávateľa na tovare =) na ďalší predaj
Kazu
21.04.10,17:43
nemali sme žiadny prémiový poriadok,ani interné smernice,išlo o takú vec, ostal štítok s adresou od dodávateľa na tovare =) na ďalší predaj

Reálna šanca, že prídete o odberateľa, tým aj o podstatnú časť vašich tržieb a nebude možno práve na tvoju výplatu.
JDM
18.05.10,19:43
Ja som sa stretla s podobným prípadom u nás v robote. Zamestnávateľ zrazil z čistej mzdy zamestnancovi 150 Eur bez predchádzajúceho upozornenia za manko vo firemnej pokladni. Zamestnanec mal síce prístup k pokladni, no nedisponoval s firemn.hotovosťou, nepodpísal nikdy dohodu o hmotnej zodpovednosti týkajúcej sa pokladne, len zodpovednosť za tovar v sklade /mal prac.náplň skladníka/, neexistujú vo firme žiadne vnútropodnikové smernice ani nariadenia. Len zamestnanec na vlastnú žiadosť ukončil prac. pomer a zrážka bola z jeho poslednej mzdy. Na čo konkrétne sa dá v tomto prípade na mieste zamestnanca ohradiť voči takejto zrážke?
JDM
12.07.10,13:20
Ja som sa stretla s podobným prípadom u nás v robote. Zamestnávateľ zrazil z čistej mzdy zamestnancovi 150 Eur bez predchádzajúceho upozornenia za manko vo firemnej pokladni. Zamestnanec mal síce prístup k pokladni, no nedisponoval s firemn.hotovosťou, nepodpísal nikdy dohodu o hmotnej zodpovednosti týkajúcej sa pokladne, len zodpovednosť za tovar v sklade /mal prac.náplň skladníka/, neexistujú vo firme žiadne vnútropodnikové smernice ani nariadenia. Len zamestnanec na vlastnú žiadosť ukončil prac. pomer a zrážka bola z jeho poslednej mzdy. Na čo konkrétne sa dá v tomto prípade na mieste zamestnanca ohradiť voči takejto zrážke?

Na moje podivenie sa zamestnávateľ informoval na príslušnom Inšpektoráte práce, na aké zrážky zo mzdy má právo, a požadované informácie zužitkoval tak, že so spätným dátumom spísal zasadanie komisie, ktorá schválila manko v pokladni a myslí si, že zrážka je teraz oprávnená, aj keď zamestnanec obdržal takýto zápis komisie až 2 mesiace po ukončení PP. Môže sa zamestnanec voči takejto zrážke ohradiť? ĎAKUJEM.
Braňo
12.07.10,13:24
Predpokladám, že tento zamestnanec nie je podpísaný, že sa zúčastnil tejto komisie, čiže súdne by sa to dalo napadnúť a vyhrať.
JDM
12.07.10,13:33
Samozrejme že zamestnanec nie je na zasadaní komisie podpísaný, zatiaľ sa s takouto "špinavosťou" nestretol a trošku sa bojí začať si niečo proti bývalému zamestnávateľovi. Ďakujem za podporu.
Braňo
13.07.10,09:02
Krásny prípad, ako sa dá súdne napadnúť, že za vzniknuté manko nespôsobil zamestnanec. T.z., že po odchode z firmy ste nemohli osobne disponovať so zverenými hodnotami a komisia - napriek tomu, že bola antidatovaná
jana32
21.04.11,03:40
Dobrý deň, ak zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, bolo preukázané manko, môže mu zamestnávateľ túto čiastku strhnúť zo mzdy tak, že dva mesiace nedostane vôbec žiadnu výplatu? Ten zamestnanec totiž bude vo firme len dva mesiace. Ako to s ním vyriešiť, aby firma o peniaze neprišla, ak napríklad nebude súhlasiť s dohodou o zrážkach
VERONIKA6
21.04.11,03:59
Dobrý deň, ak zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, bolo preukázané manko, môže mu zamestnávateľ túto čiastku strhnúť zo mzdy tak, že dva mesiace nedostane vôbec žiadnu výplatu? Ten zamestnanec totiž bude vo firme len dva mesiace. Ako to s ním vyriešiť, aby firma o peniaze neprišla, ak napríklad nebude súhlasiť s dohodou o zrážkach
Skús pozrieť tu:
http://www.porada.sk/t153316-zrazky-zo-mzdy-pri-skode-sposobenej-zamestnavatelovi.html
valéria smejová
21.04.11,04:15
Mám otázku ak príde zamestnávateľovi z banky dohoda o zrážkach zo mzdy za zamestnanca,ktorý nespláca úver musí niečo podpísať zamestnanec, alebo prosím aký je postup?
VERONIKA6
21.04.11,04:31
Mám otázku ak príde zamestnávateľovi z banky dohoda o zrážkach zo mzdy za zamestnanca,ktorý nespláca úver musí niečo podpísať zamestnanec, alebo prosím aký je postup?

Na základe predloženej Dohody o zrážkach zo mzdy je zamestnávateľ povinný pristúpiť k zrážkam zo mzdy v takej výške, ako je uvedené v dohode do výšky 1/3.

§ 551 (http://www.porada.sk/t59569-551-odpisy-dlhodobeho-nehmotneho-majetku-a-dlhodobeho-hmotneho-majetku.html) Obč.zákonník
Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov

(1) Uspokojenie pohľadávky možno zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy; zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia.

(2) Proti platiteľovi mzdy nadobúda veriteľ právo na výplatu zrážok okamihom, keď sa platiteľovi dohoda predložila.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so mzdou.
valéria smejová
21.04.11,18:32
Ďakujem za odpoveď a ešte musi zamestnanec súhlasiť so zrážkami, alebo mi má niečo podpísať,alebo mám zrážku urobiť automaticky
Mila123
22.04.11,09:24
Aká pokuta? zrážka to bola....sú také zrážky zo mzdy, ktoré nemusí zamestnanec odsúhlasiť......
valéria smejová
22.04.11,16:47
PROSíM vie mi niwkto poradiť ao sa s touto zrážkou a so zamestnancom vysporiadať? Či mi má niečo pdpísať, že berie na vedomie, alebo mu vykonám zrážku automaticky? Prosím poradte
JankaV
22.04.11,16:59
Automaticky zrážať, s bankou nie sú žarty. Zamestnanec sa príde opýtať prečo má zrážku.