renatka9
21.04.10,22:47
ahojte poraďáci,

chcem sa spýtať... ako zaúčtovať letiskový poplatok za lietadlo, ktoré je majetkom spoločnosti? na 538?
betka
28.04.10,21:07
Postupy:

§ 67
Účtová skupina 53 - Dane a poplatky

(1) V tejto účtovej skupine sa účtujú dane, odvody a obdobné platby charakteru nákladov, ak je účtovná jednotka daňovníkom okrem dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 - Dane z príjmov a prevodové účty.

(2) Na účte 538 - Ostatné dane a poplatky sa účtujú aj dodatočné vyrubenia týchto daní za minulé roky vrátane dane z pridanej hodnoty za minulé roky , ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú dodatočné vyrubenia spotrebných daní vzťahujúce sa k vlastnej spotrebe výrobkov.

Jednoducho povedané. Skupinu 53 používam v súvislosti s orgánmi, čo ide do ŠR.....

Použijem 518.