luckkka
26.04.10,11:42
Dobry den chcela by som poprosit o radu, s priatelom zaciname podnikat, vytvorili sme si s.r.o. a stali sme sa od 1.5.2010 platcami dph, chceli by sme nosit zo zahranicia tovar, konkretne z madarska. viete mi poradit ake mame povinnosti voci du alebo inym uradom pri dovoze tovaru zo zahranicia? tovar budeme kupovat v eurach..
betka
26.04.10,13:29
§ 11
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
z iného členského štátu


(1) Na účely tohto zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. Za nadobudnutie tovaru podľa prvej vety sa považuje aj prevzatie tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.

(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak

a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby,právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a
b) dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja.

(3) Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou. Za nadobudnutie nového dopravného prostriedku podľa prvej vety sa považuje aj prevzatie nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.

(4) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak

a) dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10,
b) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 13 941, 45 eura za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne.

(5) Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nevzťahuje na nadobudnutie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, ak podľa osobitného predpisu 6) povinnosť platiť spotrebnú daň v tuzemsku vzniká nadobúdateľovi, a na nadobudnutie tovaru, ak osoba uvedená v odseku 4 písm. b) má pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 7a

(6) Do hodnoty 13 941, 45 eura podľa odseku 4 písm. b) sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v členskom štáte, z ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený; do hodnoty sa nezapočítava hodnota nových dopravných prostriedkov a hodnota tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

(7) Nadobúdateľ podľa odseku 4 písm. b) sa môže rozhodnúť, že bude zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím hodnoty 13 941, 45 eura a toto svoje rozhodnutie oznámi písomne daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu pre daň (§ 7). Zdaňovanie nadobudnutia tovaru je nadobúdateľ povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.

(8) Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj použitie tovaru zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania, ktorý je ňou alebo na jej účet odoslaný alebo prepravený do tuzemska z členského štátu, v ktorom zdaniteľná osoba v rámci svojho podnikania tento tovar vyrobila, vyťažila, spracovala, kúpila, nadobudla z iného členského štátu alebo doviezla z územia tretieho štátu, ak by sa premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu považovalo za dodanie tovaru za protihodnotu podľa § 8 ods. 4.

(9) Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj nadobudnutie tovaru ozbrojenými silami štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, na jeho použitie alebo použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ak tento tovar nebol zdanený v členskom štáte, ktorý ho pridelil, a ak by dovoz tohto tovaru nebol oslobodený od dane.

(10) Ak tovar nadobudnutý právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu a dovezený touto osobou do iného členského štátu a miestom určenia odoslaného alebo prepraveného tovaru je tuzemsko, považuje sa tento tovar za odoslaný alebo prepravený z členského štátu dovozu.

(11) Dopravným prostriedkom na účely odseku 12 je

a) pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7, 2 kW určené na prepravu osôb a nákladov,
b) plavidlo dlhšie ako 7, 5 m určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou námornej lode oslobodenej od dane podľa § 47 ods. 8,
c) lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou lietadla oslobodeného od dane podľa § 47 ods. 10.

(12) Novým dopravným prostriedkom na účely tohto zákona je

a) pozemné motorové vozidlo podľa odseku 11 písm. a), ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
b) plavidlo podľa odseku 11 písm. b), ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
c) lietadlo podľa odseku 11 písm. c), ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

(13) Osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte na účely tohto zákona je osoba, ktorej je pridelené identifikačné číslo pre daň v inom členskom štáte.
luckkka
26.04.10,13:57
dakujem za odpoved, ale budem sa pytat ako clovek, ktory velmi nerozumie tym zakonom, takze okrem dph - samozdanenie. nemam povinnost odovzdavat ziadny vykaz alebo nieco podobne ani du ani inemu organu? myslim nejaky prehlad alebo nieco take? alebo colnemu uradu?
grammatika
26.04.10,14:07
máš povinnosť viesť podvojné účtovníctvo a s tým súvisiace dokumenty, okrem iného... takisto viesť evidenciu DPH - podávať daňové priznanie k DPH mesačne/štvrťročne...toto všetko by vám mal robiť účtovník
grammatika
26.04.10,14:08
a ak nadobudneš tovar vo vyššej sume viď: tak podávaš intrastaty: https://intrastat.colnasprava.sk/index.php?page=euro
veva125
03.05.10,12:32
máš povinnosť viesť podvojné účtovníctvo a s tým súvisiace dokumenty, okrem iného... takisto viesť evidenciu DPH - podávať daňové priznanie k DPH mesačne/štvrťročne...toto všetko by vám mal robiť účtovník
Pri dovoze tovaru je povinnosť viesť podvojné účtovníctvo ? Chcela som jednorazovo doviezť jeden konkrétny tovar, ale vediem len jednoduché účtovníctvo, čo nechcem meniť. Znamená to teda, že nemôžem doviezť jednorazovo tovar, bez zmeny účtovníctva ?
Tweety
03.05.10,12:33
Pri dovoze tovaru je povinnosť viesť podvojné účtovníctvo ? Chcela som jednorazovo doviezť jeden konkrétny tovar, ale vediem len jednoduché účtovníctvo, čo nechcem meniť. Znamená to teda, že nemôžem doviezť jednorazovo tovar, bez zmeny účtovníctva ?
Ak si SZČO, nemáš povinnosť viesť PÚ.
andreaS
03.05.10,12:34
veva: treba citat suvislost odpovede... je odpovedou na otazku zadavajucej, kt. uviedla, ze maju zalozenu s.r.o. ...

samozrejme, ze dovazanie tovaru nemeni vedenie uctovnictva... ak si FO nadalej vedies jednoduche uctovnictvo...
evuš
03.05.10,12:38
Pri dovoze tovaru je povinnosť viesť podvojné účtovníctvo ? Chcela som jednorazovo doviezť jeden konkrétny tovar, ale vediem len jednoduché účtovníctvo, čo nechcem meniť. Znamená to teda, že nemôžem doviezť jednorazovo tovar, bez zmeny účtovníctva ?


Pri dovoze tovaru nie je povinnosť viesť PÚ /ak si SZČO/. Ale píšeš, že ste s.r.o., takže musíte viesť PÚ, odovzdávať DP k DPH buď kvartálne alebo mesačne, + súhrnný výkaz elektronicky.... najlepšie, keď sa obrátiš na šikovného a skúseného účtovníka !
veva125
03.05.10,12:43
Ďakujem za rýchle odpovede.
evuš: zadávatelka témy je sro, a ja som si to nevšimla, keď som položila svoju otázku.
Miichaela
03.05.10,12:46
Jednoznačne musíte viesť podvojné účtovníctvo veď uvádzate, že ste s.r.o.. Ak ste začiatočníci - radšej by som vyhľadala skúseného účtovníka - nechcem Vám brať Vaše kvality, ale nech Vám ukáže ako na to. Nie je to nič jednoduché a nesmie sa na nič zabudnúť.
evuš
03.05.10,12:58
Ďakujem za rýchle odpovede.
evuš: zadávatelka témy je sro, a ja som si to nevšimla, keď som položila svoju otázku.

...jéj, Veva a ja som si nevšimla, že som odpovedala inému "pýtajúcemu"...
Žeby to ten máj - lásky čas robil takých z nás ??? :D:D:D