NOKIA
27.04.10,10:07
Dnes vyšlo v Zbierke zákonov č. 164/2010 v čiastke 68 Opatrenie MPSVaR, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009- SUMA JE 8 934 eur.
Iveta Matlovičová
27.04.10,10:46
Vyššie uvedené bude mať dopad na úpravu výšky:
- max. vymeriavacích základov na sociálne poistenie od 1.7.2010
- max. vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie od 1.1.2011

Vymeriavací základ / Maximálny ( do 30.6.2010) /Maximálny ( od 1.7.2010 )

VZ na nemocenské poistenie / 1 084,55 / 1 116,75
VZ na starobné poistenie / 2 892,12 / 2 978,00
VZ na invalidné poistenie / 2 892,12 / 2 978,00
VZ na p. v nezamestnanosti / 2 892,12 / 2 978,00
VZ na garančné poistenie / 1 084,55 / 1 116,75
VZ na rezervný fond solidarity / 2 892,12 / 2 978,00
VZ na úrazové poistenie /neobmedzený / neobmedzený

VZ na zdravotné poistenie - od 1.1.2011 vo výške 2 233,50 (do 31.12.2010 vo výške 2169,09)