luky
05.08.04,10:57
Prosím o názor širokej verejnosti na túto otázku:
Prepravca uskutočnil prepravu do iného štátu EU pre slovenského platiteľa DPH.Táto preprava sa začala 30.4.2004 a skončila 3.5.2004.Fakturovať túto prepravu už s DPH?Kedy je deň dodania služby? Ja si myslím, že 3.5.2004, lebo podľa mňa je služba /preprava/ dodaná dňom, kedy sa skončí a teda už túto prepravu musím fakturovať s DPH.Poraďte mi prosím, lebo sa neviem dohodnúť so špedičnou firmou, ktorá tvrdí, že deň dodania je v tomto prípade 30.4.2004 a teda sa fakturuje v zmysle starého zákona o DPH.
marianna
05.08.04,12:54
V starom zákone sa uvádza: "zdaniteľné plnenie je uskutočnené c) pri poskytovaní služieb dňom ich poskytnutia..."
v novom zákone: "Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby."
Ani v jednom teda nieje presne definované, či ten deň je deň ukončenia služby alebo začatia služby. Je to vlastne len v komentároch. Preto si myslím, že si to každý dodávateľ môže určiť sám. Z vlastnej praxe ale môžem povedať, že nám vväčšinou prepravcovia uvádzajú deň dod. služby - začiatok prepravy. Teda v tvojom prípade asi tak ako hovorí tá špedičná firma. Takže ak ti vystavia faktúru 30.4., bude to ako medzinár. preprava teda oslobodená od DPH. Pre teba to neznamená nič, lebo do DP to nedávaš. Ale ak ti vystavia fa 3.5., im vzniká daňová povinnosť, tebe nárok na odpočet. Ale ber to tak, že aj zaplatiť im budeš musieť viac o to DPH. A zrejme bude treba podávať obom aj dodatočné´DP. Nebolo by jednoduchšie to vziať do 30.4.? Zaúčtuješ faktúru a koniec.
jana
06.08.04,06:29
Keď sa preprava začala 28.04.2004 a trvala do 03.05.2004, tak sa musí dať
podľa nového, ale aj po starom posledný deň prepravy t.j. 03.05.2004. Takže
sa už riadi podľa nového zákona a vystavuje sa s DPH.
rosemary
10.08.04,12:56
Podľa môjho názoru, v tomto prípade treba pozrieť prechodné ustanovenia, teda keď sa preprava tovaru začala 28. 4., v akom režime tento prepravovaný tovar bol, môže sa v tomto prípade použiť aj §47 ods. 6.