ennako
19.10.05,18:06
Na základe zmluvy mám vyfakturovať českej firme (plátca DPH) jej spoluúčasť na veľtrhu na Slovensku. Môžem to fakturovať bez DPH? (sme plátcami DPH). Česká firma mala spoločný stánok s našou firmou. Úhradu za prenájom stánku hradila naša firma.
mekk
19.10.05,18:18
Ak dokážeš účasť na veľtrhu klasifikovať ako reklamnú službu, tak áno - pôjde to bez DPH s odvolaním sa na § 15 ods. 8 písm. a) - miesto dodania v krajine príjemcu služby. Nezabudni na štandardné náležitosti faktúry pri službách dodaných do iných ČŠ EÚ.