ewap
19.10.05,20:05
Vysvetlite prosím študentke OA: čo je dlhopis?

čo je zmenka na inkaso?Veľmi prosím, potrebuje to zajtra do školy. Ďakujem
Milan Benka
19.10.05,20:11
Dlhopis je druh cenného papiera so stabilným výnosom. Výnos zväčša mierne prevyšuje mieru inflácie. Je určený na stabilizáciu investičného portfólia a jeho zabezpečenie voči menovému riziku.
Milan Benka
19.10.05,20:18
Zmenka je druh zabezpečenia pohľadávky veriteľa voči dlžnikovi. Vystavuje ju dlžnik v prospech veriteľa.
bepo
19.10.05,21:02