Reni
20.10.05,10:25
Ahojte moji poradcovia !

A máme nový problém. Slovenská firma - neplatiteľ DPH dodáva služby do ČR ktoré fakturuje v CZK. Na daňovom úrade v ČR je zaregistrovaný ako platiteľ dane a bolo mu pridelené IČ DPH CZ...... . Moja otázka č.1. znie : Je možné slovenskému podnikateľovi uplatnovať odpočítanie dane z nákupu PHM v ČR , keďže má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil ?
Otázka č. 2 : Ako budem účtovať DPH zaplatenú v ČR ? Vediem jednoduché účtovníctvo.

Napr. PHM 1000 czk + 19% 190 CZK

zaúčtujem 1190 CZK - výdavok ------ alebo
zaúčtujem 1000 CZK - výdavok 190 CZK - dan ???

Prosím Vás ak by ste mal niekto s týmto uplatňovaním odpočítania dane nejaké skúsenosti v ČR dajte mi vedieť.Ďakujem RENI.:mee:
renča1
20.10.05,10:51
Teraz nieje jasné či je slov.firma registrovaná v ČR alebo český podnikateľ regis. za platcu DPH. Ak je slovenská firma regist.v ČR za platcu DPH tak má nárok na odpočet DPH, ale podľa môjho názoru sa bude musieť asi viesť zvlášť účtov. s českými zákonmi a dávať daňové priznanie k DPH v ČR. To je môj názor počkaj chvíľku isto sa pridajú ďalší poraďáci. Tiež by ma to zaujímalo.
kojur
20.10.05,11:47
§ 4 zákona č.431/2002 o účtovníctve
(4) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú jednotku ako celok.

Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka z dôvodu registrácie za platitľa DPH v zahraničí nemôže viesť "oddelené" účtovníctvo za tuzemsko a zahraničie. Vždy je to jedna a tá ista firma. Je potrebné v účtovníctve rozlíšiť prostredníctvom analytickej evidencie vzťahy, ktoré vznikli z dôvodu registrácie za platiteľa DPH v zahraničí.
k otázke č.1 Ano.
K otázke č.2 Zaplatená daň v ČR (pravedpopobne daňovému úradu v ČR)
sa bude v jednoduchom účtovníctve účtovať obdobne ako zaplatená daň
v SR. ( je asi potrebé nejakým spôsobom rozlíšiť v záznamoch - podkladoch pre vyplnenie jednotlivých daňových priznaní súpi dokladov patriacich k priznaniu v SR a v ČR)