Jola
05.05.04,19:07
Plánujeme otvoriť reštauráciu a chceme, aby sa tam stravovali aj naši zamestnaci.
Poraďte mi ako mám potom účtovať stravné lístky. Vďaka
Richard
05.05.04,20:45
Plánujeme otvoriť reštauráciu a chceme, aby sa tam stravovali aj naši zamestnaci.
Poraďte mi ako mám potom účtovať stravné lístky. Vďaka
Odporúčam nasledovný postup pri účtovaní stravovania vo vlastnom stravovacom zariadení:

1. všetky náklady účtovať tak ako v bežnej prevádzke (t.j. energie 502, material 501/112...)
2. predaj stravných lístkov cez pokladňu 211/333,343 (z každej prijatej zálohy odviesť dph, nie je však nutné vystavovať daňový doklad -> príjmový pokladničný dokl. s účtovaním o dph-343 je postačujúci)
3. na základe mesačného (príp. denného) vyúčtovania "orazených-pri objednávke" stravných lístkov (čiže aj jedál, ktoré neboli prevzaté) účtovať o tržbách z predaja jedál ->> 55% z ceny lístka 527/622; x% z ceny lístka (preplácané zo Sociálneho fondu) 472/602; (45%-x%)z ceny lístka 333/602; (možno ešte doplním to čo ste spomínali aj vy, a síce že lístok za neprevzatý obed bol predaný a jedlo bolo objednané a vyhotovené - čiže zamestnanec nemá nárok na znovupoužitie lístka - t.j. takéto jedlá možno považovať za odobrané...)
4. vrátenie stravných lístkov od zamestnancov 333,343/211


Spôsob účtovania možno v prípade potreby upraviť podľa podmienok vyúčtovania lístkov (čas kedy sa za ne platí) atď., ale
je nutné dodržiavať podmienky ako:
- vlastné stravné lístky neevidovať na účte 213
- o výnosoch neúčtovať pri predaji lístka (ide iba o vznik záväzku a služba nebola poskytnutá)
- zamestnanec uhrádza aj dph zo "45%" ceny jedla (ďalšie preplácanie na úkor firmy sa považuje za nedaňový výdavok firmy...)