Miro77
05.08.04,15:13
S našim dodávateľom som sa dohodol, že ja mu budem predávať jeho výrobky.
Ja mám od zákazníkov vyberať zálohu cca 20-tisíc.
On potom vyhotoví výrobok (nábytok) a tento si potom už vyúčtuje so zákazníkom.
Ja som neplátca on je plátca DPH.
:confused: Neviem aký doklad ja vyhotovím zákazníkovi pri preberaní zálohy ?
:confused: Aký doklad treba na odovzdanie tej zálohy výrobcovi ? (Pôjde to poštou)
:confused: Aký doklad vystaví výrobca zákazníkovi ? Resp. ako tam uvedie, že záloha bola uhradená mne. Ako to bude s DPH ?
:confused: Po ukončení tohto vzťahu mám dostať províziu 10% Aký doklad mi má vyhotoviť výrobca ?
Ďakujem...
Beata
05.08.04,19:19
Predpokladám, že budete mať zmluvu o sprostredkovaní, v ktorej budete mať okrem iného uvedenú výšku provízie, spôsob vyplácania (mesačne, týždenne... na účet, v hotovosti), ako aj iné náležitosti.
Keď budete predávať dodávateľov tovar a za tento vyberať zálohu, predložíte kupujúcemu príjmový doklad so svojou hlavičkou a keď zálohu odovzdáte dodávateľovi, ten vám vystaví príjmový doklad, že túto zálohu prijal. On, ako plátca DPH, musí zákazníkovi vystaviť faktúru s DPH, keďže prijal zálohu. Pri dodaní tovaru vystaví faktúru, v ktorej doráta zvyšnú sumu k úhrade, plus DPH.
Ak sa vy dvaja dohodnete na vyplácaní provízie povedzme raz mesačne, mal by vám dodávateľ vyhotoviť nejaký sumarizačný doklad, koľko výrobkov ste mu predali, za akú sumu a vyčísliť výšku vašej provízie. Na základe tohoto dokladu (*tento bude tvoriť aj prílohu k faktúre) mu vystavíte faktúru za sprostredkovanie, ktorú by vám mal uhradiť :).


Asi takto si to predstavujem. Všetko je ale treba zakotviť v zmluve, aby ste sa vyhli nejakým nedorozumeniam.
Miro77
06.08.04,08:41
Čiže v 2 prípadoch som to mal pomýlené:
1. On musí mne vystaviť doklad o prijatí zálohy (nie ja jemu)
2. Ja musím jemu vystaviť faktúru za sprostredkovanie (nie on mne).
Ešte mi nieje jasné či ten výrobca má kupujúcemu vystaviť 2 faktúry
1 - Jednu za prijatie zálohy a z toho vyčísliť DPH ?
2 - Druhú konečnú vyúčtovaciu ? a doúčtovať zvyšok DPH
Alebo iba jednu vyúčtovaciu s tým, že kupujúci má odo mňa doklad od zálohy a DPH bude celá uhradená až pri vyúčtovaní.
Príklad: základ dane 33.613, HPH-19% = 6.387,(celkom 40.000) mínus záloha 20-tis, k úhrade 20-tis
Alebo sa pripúšťajú obe možnosti ?
Beata
06.08.04,09:10
Tak, ako som napísala, na zálohu musí vystaviť Fa s DPH.
Ak by ste si povedzme aj zálohu (akože) ponechal a odovzdal ju pri dodávke tovaru (neviem ako by sa na to pozeral DÚ?!), alebo ak by sa toto celé udialo v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia, tak si myslím, že by postačila len jedna faktúra s DPH.
Danka Kosibová
20.09.04,11:24
...vie mi prosim niekto poskytnut vzor "zmluvy o sprostredkovani obchodu" (zivnostník bude pre nas predavat nas tovar)

...dakujem