nano
20.10.05,15:39
Táto téma tu už bola rozoberaná,ale aj tak mi nie je celkom jasné,či si môžem uplatniť DPH z pohoných hmôt, keď mám prenajaté mot.vozidlo od oca,živnostníka,cestnú daň má zaplatenú on.Ďakujem.
Vera
20.10.05,15:41
Ak si kupuješ bločky sám, tak áno. Samozrejme, že ak si plátcom DPH
nano
20.10.05,16:00
Platca DPH som,bločky kupujem sám,nie,že by som ti neveril,ale by som bol rád,ak by ešte niekto s tebou súhlasil.Mám však ešte jednu otázku,môžem si dať do nákladov aj paušál t.j. 6,20 od km? Ďakujem.
Pepa
20.10.05,16:05
Platca DPH som,bločky kupujem sám,nie,že by som ti neveril,ale by som bol rád,ak by ešte niekto s tebou súhlasil.Mám však ešte jednu otázku,môžem si dať do nákladov aj paušál t.j. 6,20 od km? Ďakujem.
Pri prenajatom MV 6,20 - určite nie.
nano
20.10.05,17:23
Tak potom do nákladov môže ísť len spotreba benzínu a ostatné napr.oprava,ak je to v zmluve? Paušál určite nie? Súhlasite aj ostatní?
Jana Acsová
20.10.05,17:32
Tak potom do nákladov môže ísť len spotreba benzínu a ostatné napr.oprava,ak je to v zmluve? Paušál určite nie? Súhlasite aj ostatní?zlezaradil Pozor sme v téme DPH.

Pri nákupe PHM s prenajatého auta je možné uplatniť si odpočítanie dane z dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 71 ods. 2 v spojitosti s ods. 5. Podmienkou je, že nakúpené PHM budú použité výlučne pre podnikateľské účely a budú dokladované riadnym vyúčtovaním spotreby podľa evidencie jázd.
nano
20.10.05,18:31
Ďakujem a určite téma paušál sem nepatrí.