andrea
06.08.04,10:50
:) Prosím Vás o vyjadrenie sa k nasledujúcemu prípadu:
Pracovník bol práceneschopný od 15.8.2003 do 11.7.2004. Týmto dňom (11.7.2004) mu skončil aj pracovný pomer.
Vo výplate za mesiac júl 2004 mu bola preplatená nevyčerpaná dovolenka za rok 2003. Zaujíma ma, či majú byť odvody do sociálnej poisťovne(na nemocenské, na dôchodkové,na poistenie v nezamestnanosti) lebo SW mi dáva iba na zdravotné poistenie a úrazové poistenie. Je to správne alebo majú isť odvody z tejto nevyčerpanej dovolenky aj do sociálnej poisťovne(na nemoc.,dôchod. a prísp.nezamest.)?
Za každú radu veľmi pekne ďakujem.
Pekný deň. ;)
vladan
06.08.04,12:24
ja to mám v SW so všetkými odvodmi
Magma
06.08.04,12:27
Podľa § 140 zákona o soc. poistení počas doby kedy je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného zamestnanec neplatí poistné a zamestnávateľ platí iba úrazové poistenie.
Zdravotné poistenie platí zamestnanec i zamestnávateľ. Podľa mňa to máš dobre.
vladan
06.08.04,12:28
ale nie o PN bola otázka... :-)))
Magma
06.08.04,12:32
No ale do 11.7.2004 bol PN, potom skončil PP a bude mu v júlovej mzde preplatená nevyčerpaná dovolenka, alebo som to zle pochopila?!?
vladan
06.08.04,12:34
andrea sa pýtala: "..majú isť odvody z tejto nevyčerpanej dovolenky aj do sociálnej poisťovne(na nemoc.,dôchod. a prísp.nezamest.)?"
vladan
06.08.04,12:40
andrea - a krátili ste tomu zamestnancovi dovolenku - z dôvodu dlhodobej PN?
a teraz keď pozerám, aký priemer na dovolenku ste použili - ako ste ho vypočítali?
urs
06.08.04,12:59
Z dovolenky idú všetky odvody.

Ešte je dôležité ako skončil ten pracovný pomer, kedy mu skončila PN 10 alebo 11?
Treba dať pozor aj na ZP.
vladan
06.08.04,13:06
PN mu trvala od roku 2003!!! :-)))
"Treba dať pozor aj na ZP" - nevieš, ktoré časti má andrea pozrieť? Lebo ZP je dosť rozsiahly - myslíš výpoveď, ale niečo iné?
Pekný deň
ivab
06.08.04,13:35
andrea táto téma tu už bola - pozri: http://www.porada.sk/showthread.php?t=412
andrea
06.08.04,18:18
Pozrela som si všetky príspevky a veľmi pekne Vám ďakujem. Podľa toho to mam správne.

Priemer na výpočet som použila pravdepodobný (aj na toto sa ma SW pýtal, že aký priemer použiť) - vybrala som možnosť pravdepodobný.

PN končila 11.7.2004 a týmto dňom došlo aj k rozviazaniu pracovného pomeru.
Od 12.7.2004 pracovník pracuje v "tejto" firme ibaže k 1.1.2004 došlo k jej rozčleneniu na dve firmy a on prešiel vlastne do druhej firmy.

A faktom je, že ak pracovník je PN - poistné sa v období kedy je PN - neplatí.