Danuulienka
21.05.10,12:40
Prosím o radu : v mesiaci marec 2010 sme kúpili osobný automobil v Nemecku. Sme platiteľmi DPH. Keďže nám pri kúpe bola vystavená kúpno-predajná zmluva bez DPH /jedná sa o dovoz/, tak sme v DP DPH za I. Q uviedli DPH ako nákup tovaru na vstupe zo zahraničia a zároveň sme uviedli DPH aj na výstupe. Automobil sme opravovali a prihlasujeme ho na DÚ na podnikanie až teraz v mesiaci máj. Je tento postup správny? Nemalo byť to nahlásenie automobilu na DÚ už v mesiaci marec, keď sa dávalo na vstupe aj na výstupe DPH?
Nie som si istá správnym postupom, budem rada, keď mi niekto poradí. ďakujem
babi2
21.05.10,12:50
Prosím o radu : v mesiaci marec 2010 sme kúpili osobný automobil v Nemecku. Sme platiteľmi DPH. Keďže nám pri kúpe bola vystavená kúpno-predajná zmluva bez DPH /jedná sa o dovoz/, tak sme v DP DPH za I. Q uviedli DPH ako nákup tovaru na vstupe zo zahraničia a zároveň sme uviedli DPH aj na výstupe. Automobil sme opravovali a prihlasujeme ho na DÚ na podnikanie až teraz v mesiaci máj. Je tento postup správny? Nemalo byť to nahlásenie automobilu na DÚ už v mesiaci marec, keď sa dávalo na vstupe aj na výstupe DPH?
Nie som si istá správnym postupom, budem rada, keď mi niekto poradí. ďakujem
DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
§ 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 90
Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

(2) Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).