Adela
06.08.04,12:07
Nevie mi niekto poradiť ako by malo vyzerať písomné vyhlásenie odberateľa z iného štátu Eu ak sám vykonal prepravu tovaru. (§43 odst.5 písmeno c)

Ďakujem Adela
selena
06.08.04,14:31
Mala som jeden taký prípad, hneď 3.mája. Volala som na DÚ, ale samozrejme mi nevedeli povedať nič konktrétneho, že nemajú na to smernicu. Tak som to vymyslela takto:
Nadpis: Vyhlásenie odberateľa
Text: Týmto vyhlasujeme, že naša spoločnosť: xxx prepravila dňa xxx tovar uvedený vo faktúre xxx od spoločnosti xxx do xxx republiky.
Dňa xxx
Podpis a pečiatka odberateľa

Tento formulárik som poslala nášmu odberateľovi, on mi to podpísal, opečiatkoval a zaslal späť.

Dúfam že by to malo stačiť.
vladan
06.08.04,15:05
ja som niečo takéto robila ešte pred novelou DPH, a písala som tam to isté ako selena, len som tam dala aj ŠPZ vozidla :-)
Pekný deň
Adela
09.08.04,06:14
Ďakujem

Adela